عکس-پروفایل-مردانه-2.jpg 10531525073669092805.jpg profile-text-ax-71.jpg profile-text-ax-82.jpg
::::::::::::):::amir (آفلاين)

مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ::::::::::::):::amir قادر به مشاهده مشخصات او هستند
::::::::::::):::amir
::::::::::::):::amir
کیوسک های تلفن را
جمع کردند..
و دوستت دارم ها
را به انبار بردند..
با این موبایل ها عشق رد و بدل نمی شود
و دوزاری هیچکس نمی افتد
عکس-پروفایل-مردانه-2.jpg


اشتراک گذارنده larysa و 8 نفر دیگر
::::::::::::):::amir
::::::::::::):::amir
اشتراک گذارنده larysa و 9 نفر دیگر
::::::::::::):::amir
::::::::::::):::amir
اشتراک گذارنده larysa و 7 نفر دیگر
::::::::::::):::amir
::::::::::::):::amir
اشتراک گذارنده larysa و 9 نفر دیگر
::::::::::::):::amir
::::::::::::):::amir
یک روز احساس کردم اگر اورا با یک غریبه ببینم تمام شهر را به آتش خواهم کشید.........

اما امروز حتی کبریتی هم روشن نمیکنم تاببینم او کجاست و با کیست.............

روزی که به دنیا آمدم در گوشم خواندند اگر می خواهی در دنیا خوشبخت شوی همه را دوست بدار.....

....حال که دیوانه وار دوستش دارم می گویند فراموش کن!!!!!!!
love-photos-text-farsi2018-3.jpg


اشتراک گذارنده larysa و 6 نفر دیگر
::::::::::::):::amir
::::::::::::):::amir
تنهایی تو
به عمق لیوانیست که دست گرفته ای
مثل آب خوردن پر می شود
تنهایی من اما
مثل حبابی روی آب است
که نمی داند
قرار است نابود شود
یا در آغوش حباب دیگری
بزرگتر!
عکس-پروفایل-مردانه-2.jpg


اشتراک گذارنده larysa و 6 نفر دیگر
::::::::::::):::amir
::::::::::::):::amir
اگه دیدی کسی از تنهایش لذت میبره

بدون راز قشنگی توی دلش داره

و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی

بدون تو از رازش قشنگ تری
عکس-مردانه.jpg


اشتراک گذارنده larysa و 5 نفر دیگر
::::::::::::):::amir
::::::::::::):::amir
من و دنیا همدیگر را رنگ میکنیم

من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید

من

روزهاي اونو !

اون

موهاي منو !
عکس-پروفایل-مردانه-1.jpg


اشتراک گذارنده larysa و 4 نفر دیگر
::::::::::::):::amir
::::::::::::):::amir
چه زیباست زندگی کردن با امید... نه امید به خود:

که غرور است نه امید به دیگران: که تباهی است بلکه امید به خدا: که خوشبختی است
خدا.jpg


اشتراک گذارنده larysa و 7 نفر دیگر