مرد که باشی حقت فقط در دل نگهداشتن است
مرد که باشی از دور ، نمای کوهی را داری
مغرور و غمگین و تنها …
مرد که باشی شب که دلت بگیرد یک نخ سیگار روشن میکنی
و خودت را پشت دودش پنهان میکنی
فرو 18 1397, 10:37 · در گروه "SKY7"
Darya--

عزیزی...اره داداشم خوبم شما خوبین؟

1397/01/18 - 16:56 ◄
Amir-shayan

فداتم اجی خدا رو شکر بیا کارت دارم

1397/01/18 - 16:58 ◄
Darya--

قربونت..چشم امدم

1397/01/18 - 16:59 ◄
Amir-shayan

چشمت بی بلا

1397/01/18 - 17:00 ◄
Darya--

عزیزی

1397/01/18 - 17:01 ◄

این را پسندیده اند.

r365 و 11 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده r365 و 7 نفر دیگر