پسرازاریs31.gif

عکسهای دو نفره ای رو که با پسر نوه عمه ی خاله ی پدربزرگ پسر دختر خالتون و یا امثالهم گرفتید
به دوست پسرتون نشون بدید
ولی بهش اجازه ندید حتی یه دونه عکس باهاتون بگیره.s31.gif
فرو 18 1397, 10:09 · در گروه "قصر یخی"
Sara7818

پس چراگفتی شرمنده/

1397/01/18 - 10:52 ◄
Sara7818

؟

1397/01/18 - 10:52 ◄
sohylli88

گفتم دلخور نشی

1397/01/18 - 10:53 ◄
Sara7818

عجبا بیخی بابا

1397/01/18 - 10:54 ◄
sohylli88

اوهوم

1397/01/18 - 10:56 ◄

این را پسندیده اند.

ngar______16 و 14 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده yalda95 و 2 نفر دیگر