روژیک دا دی آهی دیتو دامانت ده گری

ته نیا به جیت اهی لیم تویش وه ک من دلت ده مری

روژیک دیو په شیمانی دی وه لام ده زانم

دیو ده لی بم بوره هه لم کرد په شیمانم

گله ی ناکه م له تو مه هه لم کرد ام جارا

من که دلم دا به تو ته نها به یه ک اشارا
mammadmaram

علان دوص داری پیشط بودم میگفطی من عاشقطم ممد دیونه s23.gif میدونم نگو ن ک باروم نمیشه s23.gif

1397/01/18 - 02:10 ◄
nillooo

نیکوتین ت تموم شده باز s23.gif

1397/01/18 - 02:11 ◄
mammadmaram

نیلو بیا یدونه اظ پستام نمیدونم کدومشه ی دخدره حص بیظنش عین چیض سیدا چیش بده باش؟

1397/01/18 - 02:12 ◄
nillooo

خخخ کدوم

1397/01/18 - 02:15 ◄
mammadmaram

عیثمش حصطیه

1397/01/18 - 02:17 ◄

این را پسندیده اند.

vaniabanooooooo و 6 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده farid- Doyle