فقط خوبی باش ... این روزا کسی ...

ب و ... ته کاری ندارع ... : ))
nillooo

حالا تعارف تیکه پاره کردن و بیخیال s23.gif کجایی تو روانی بعدم اینکه یه خبر خوب خخخ

1397/01/21 - 15:30 ◄
soheyla06

باشع عزیزم ... کمتر بهتر ... وویییی عاجق خبرای خوبم ... بوگوی : ))

1397/01/21 - 15:32 ◄
nillooo

بعد مدتا تل نصب کردم فقط نمدونم چه کاربردی داره s29.gif

1397/01/21 - 15:35 ◄
soheyla06

الان تل نصب کردی ...؟ هیچ کاربردی ندارع نیلو ... فیلترم ک میخاد بشع ... خخخخخ دیفووونع ای بخدا

1397/01/21 - 15:38 ◄
nillooo

خخخ گفتم دم اخری نصب کنم اشنا شیم خخخخخخ اره چن روزه

1397/01/21 - 15:40 ◄

این را پسندیده اند.

Doyle و 22 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده Doyle و 10 نفر دیگر