فیس کی از شوخی های من ناراحت میشه و بهش برمیخوره

لطفا کامنت بزاره
sahabb

ینی تو مخ نداری؟وای من فک میکردم فقط خودم ندارمs31.gif

1397/01/17 - 14:54 ◄
amir5328949

درسته زبونت درازه خخخخ ولی شوخیهات خوبه اونم باید باید جنبه اش باشه

1397/01/17 - 16:03 ◄
laile

amir5328949 خخخخخخ اگه زبونم دراز نباشه ک میخورنم ،با جنبه هم زیاده خخخ

1397/01/17 - 17:59 ◄
amir5328949

laile خخخخخ کی جرئت داره سمت تو بیاد چی برسه بخور تو رو خخخخ

1397/01/17 - 18:47 ◄
laile

amir5328949 خخخخخ هیچکی

1397/01/17 - 18:51 ◄

این را پسندیده اند.

fmz-mi و 11 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر