به رفیقم گفتم برو با ماشین مزاحم دوست دخترم شو من بیام کتکت بزنم بیشتر بهم علاقه مند بشه...
فرداش رفت کنارش یه بوق زد،
دوست دخترم هم راحت سوار شد رفتن
ینی میخوام بگم زیاد امتحانشون نکنین جنسشون ایرانیه زود خراب میشه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
فرو 17 1397, 09:07
jhgft

ای زرنگ

1397/01/17 - 10:27 ◄
bipool

چه حالی داشته خندیدن به قیافه ت اون لحظه s37.gif

1397/01/17 - 11:17 ◄
jhgft

bipool ....خخخخخ رفتم حموم دیگه

1397/01/17 - 11:17 ◄
masudmahmodian

لایک

1397/01/17 - 15:19 ◄
eee-ddd

هی هی هییییییییییی یعنی چی ایراااانیه امتحانشون نکنید میفهمی ازکالااااااااای ایراااااااااانی استفااااده کنید برای رشد کشورررررررخوبه این نشد اون اونم نشد خدااااااااااااااکریمه به مرگه خودت راس میگم

1397/02/20 - 10:27 ◄

این را پسندیده اند.

masudmahmodian و 4 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده mani-7