در نقاشی هایم تنهاییم را پنهان می کنم در نوشته هایم درد دلم را در دلم دلتنگی ام را در سکوتم حرف های نگفته ام را در لبخندم غصه هایم را دل من چه خردسال است ساده می نگرد ساده می خندد ساده می پوشد ساده می گرید دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است ساده می افتد ساده می شکند ساده می میرد خیلی ساده
bipool

طبق کتاب که اشتب کشیده. اما پررو میگه کتاب غلط s37.gif

1397/01/17 - 14:20 ◄
dostane2

s5.gif

1397/01/18 - 08:50 ◄
zzz-leeminho


1397/01/18 - 10:40 ◄
dostane2

zzz-leeminho سلام ممنوننم

1397/01/18 - 10:43 ◄
zzz-leeminho

سلام ...

1397/01/18 - 10:46 ◄

این را پسندیده اند.

sahab75 و 20 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده sahab75 و 6 نفر دیگر