برﺍﯼ "ﺁﺩﻣــــــــﻬﺎ"
ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ "ﻋﺰﯾــــــــــﺰﺗﺮﻧﺪ"
ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ "ﺩﻭﺳـــــﺘﻨﺪ" ..!!
ﺧـــــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ "ﺧــــــــــﻮﺏ" ﺑﺴﺎﺯ ..
ﺁﻧﻘــــــــــﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ "ﺧﻮﺏ" ﺑﺎﺵ

ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ "ﮔﺬﺍﺷﺘــــــــــﯽ" ﻭ "ﺭﻓــــــــــﺘﯽ" ....!!
ﺩﺭ "ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸــــــــــﺎﻥ" ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺗﺎ ﻫﺮاﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ: "ﮐــــــــــﺎﺵ ﺑــــــــــﻮﺩ" ..!
ﻫﺮاﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻨـــــﺪ ﻭ ﺑﺨــــــــــﻮﺍﻫﻨﺪ "ﺑـــــﺎﺷﯽ" !
ﻫﺮاﺯﮔﺎﻫﯽ "ﺩﻟﺘﻨـــــﮓ" ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ..
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ "ﺳﺨــــــــــﺖ" ﺍﺳﺖ ...
ﻭﻟــــــــــﯽ .
ﺗﻮ "ﺧــــــــــﻮﺏ ﺑﺎﺵ"...
فرو 16 1397, 23:24 · در گروه "خاطره"
pozos

zr40
سلام به روی ماهت
مرسی پری جونم

1397/01/19 - 12:49 ◄
zr40

فدامدا مهربونم

1397/01/19 - 12:50 ◄
pozos

خدانکنه عزیزدلم

1397/01/19 - 12:51 ◄
1373_8

سلام .عشق من چطوره؟

1397/02/19 - 17:45 ◄
pozos


سلام به روی ماهتــــــــــــــــ دریایی من
دلم برات تنگ شده بود
مرسی گلِ من، شکر، تو خوبی نفسی؟

1397/02/20 - 12:58 ◄

این را پسندیده اند.

1368231m و 42 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده 1368231m و 12 نفر دیگر