چرا هر وقت به هرکی بگی
از این به بعد مثله خودت میشم بهش برمیخوره؟؟

gvj

s23.gif مثل کسایی که خوبن باش

1397/01/16 - 15:00 ◄
mesterkian

gvj مثل خودممs23.gif

1397/01/16 - 15:00 ◄
gvj

s23.gif مفهمم

1397/01/16 - 15:02 ◄
mesterkian

خوبهs23.gif

1397/01/16 - 15:03 ◄
gvj

s23.gif مرض

1397/01/16 - 15:04 ◄

این را پسندیده اند.

paria79 و 23 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده jenan30mehr و 7 نفر دیگر