من سه حالت داره:
یا
یا تو که حق با منه
یا اینقد بفهمی که حق بامنه s23.gifs23.gif


zzz-leeminho

نه اقا این چه حرفیه ...

1397/01/17 - 12:39 ◄
farhangdost

تشکر پستان لایک

1397/01/17 - 12:47 ◄
zzz-leeminho


1397/01/17 - 12:48 ◄
farhangdost

سپاس

1397/01/17 - 12:49 ◄
zzz-leeminho

1397/01/17 - 12:49 ◄

این را پسندیده اند.

Asdsa و 54 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 18 نفر دیگر