لیلااااااااا به روح نادر شاه افشار.. به ارواح خاک کریم خان زند. و به روح همه پادشاهان ساسانی تو قشنگی .. هی نظر خواهی نکن خو آخر با این نظرات میکوبی از نو میسازی میشی پلنگ ها... نکن با خودت مثل من باش فقط اقامون بگه قشنگم کافیه leila 61.......
فرو 15 1397, 12:52 · در گروه "چند قدم زیر باران" توسط Mobile
fanos_66

من و همون که گفتی پشتم حرف زده...

1397/01/18 - 14:37 توسط Mobile ◄
bahram_67

اوناش به من مربوط نیس ، روز خوش

1397/01/18 - 14:38 ◄
fanos_66

روزت خوش .. اما تو اومدی خبر دادی خو خخخخخ

1397/01/18 - 14:39 توسط Mobile ◄
bahram_67

منظور من شناخت دوست و دشمناتون بود

1397/01/18 - 14:39 ◄
fanos_66

چه بگم والا .. من که نه برا کسی بد میخوام نه چیزی اما نمیدونم چزا این همه بدخواه دارم

1397/01/18 - 14:41 توسط Mobile ◄

این را پسندیده اند.

arash-1350 و 23 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده az22 و 5 نفر دیگر