من موندم چجوری بعضیارابطشونوباچن نفرمدیریت میکنن!!s40.gif

من از یکی خوشم میومد اسمش علی بود

تنهاکسی که علی صداش نکردم مامانم بودs700.gif
فرو 15 1397, 12:33 · در گروه "قصر یخی"
Amin-mp

60%شون آره

1397/01/19 - 15:09 ◄
Amin-mp

به کی میگن آدم بَد ؟

1397/01/19 - 15:10 ◄
Sara7818

Amin-mp به ادمی که بد باشه

1397/01/19 - 15:11 ◄
Amin-mp

ّ

1397/01/19 - 15:11 ◄
Amin-mp

به کسی که قول بده و عمل نکنه ! به کسی که بعد از عمل نکردن هی دلیل و بهونه بیاره تا باز مختو بزنه و قانعت کنه

1397/01/19 - 15:12 ◄

این را پسندیده اند.

fmz-mi و 32 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده fmz-mi و 5 نفر دیگر