مردِ دل کندن از چشمهایم نیستی! این را از نگاهِ هر شبت به عکسم می فهمم! یواشکی هایت همیشه دلم را می لرزانند...

......
sookoote_delam

روزت شاد گلم...

1397/02/9 - 11:03 ◄
maral71

vania1391 وتشکــs43.gifـــر وانیای مهـــــــــــــربونم#روزت-شاد

1397/02/9 - 11:16 ◄
maral71

روزتــــــ زیبــــــــs43.gifـــــــــا هانای عــــــــزیــــــــــز

1397/02/9 - 11:17 ◄
Hana1364

maral71 فداا

1397/02/9 - 11:22 ◄
secreet-sukoot

√..

1397/02/16 - 18:36 ◄

این را پسندیده اند.

mahdi986 و 54 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده tania10 و 18 نفر دیگر