به که نزدیک میشی؛
دیگه شور و شوق سابق رو نداری...
کمتر حرف میزنی...
بیشتر سکوت میکنی...
کار کردن رو به بیشتر تفریح ها ترجیح میدی...
به که نزدیک میشی؛
کمتر به عاشق شدن فکر میکنی
و بیشتر با خودت خلوت میکنی...
اما بعد از یه مدت به خودت میای و میبینی
زندگیت داره تبدیل میشه به همون چیزی که
نمیخواستی....
ARAD67

ava0901 بالاخره عمره دیگه... میگذره

1397/01/15 - 10:36 ◄
ava0901

انشالله به خوشی بگذره

1397/01/15 - 16:15 ◄
ARAD67

ava0901 آره واقعا... انشالله

1397/01/15 - 16:34 ◄
ava0901

ان شالله

1397/01/16 - 10:23 ◄

این را پسندیده اند.

YeGii و 21 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده YeGii و 4 نفر دیگر