چه شباهت عجیبی است بین دنیای کلمات و دنیای دوستی‌ها، به طوری که می‌توان گفت هر دوست مانند کلمه‌ای است.

بعضی از دوست‌ها ساده‌اند و معنای ساده‌ای هم دارند.

بعضی دیگر سهل ممتنع‌اند، ساده‌اند اما نمی‌توانی معنایشان کنی.

بعضی دیگر سخت بیان می‌شوند اما معنای ساده‌ای دارند.

بعضی‌هاشان در ذهن می‌مانند و برای همیشه ماندگار می‌شوند.

بعضی‌ها فرار‌اند و فراموش می‌شوند.

بعضی‌ها عامیانه‌اند، بعضی‌ها رسمی.

بعضی‌ها هم مثل حرف ربط‌‌اند. پر کاربرد و مفید.

بعضی‌ها خود به تنهایی یک جمله‌اند.

بعضی‌ها کوتاه، بعضی‌ها بلند.

بعضی‌ها اصیل، بعضی‌ها از زبان دیگر.

بعضی‌ها فعل هستند و جمله‌ات را پایان می‌دهند.

بعضی دیگر اسم‌اند و جمله‌ات را آغاز می‌کنند.

بعضی‌ها پر‌کاربرد، بعضی‌ها کم کاربرد.

معنای بعضی را از بچگی میدانستی، معنای بعضی را در بزرگ سالی میفهمی.

بعضی بی‌معنی، بعضی با‌معنی.

بعضی دیگر اصلا ایهام دارند.

بعضی متناسب، بعضی نامتناسب.

بعضی‌ها نیز بر حسب مکانی که قرار می‌گیرند معنای متفاوتی می‌دهند.

بعضی منسوخ شده. بعضی‌ها جدید.

آنچه مسلم است این است که هیچ دوستی مانند هیچ کلمه‌ای کامل نیست.

خواه بخواهیم یا نه متن زندگی، ترکیبی است از تمام این دوستی‌ها. بعضی‌ از آنها را باید پاک کرد و با کلمه‌ای دیگر جایگزین کرد. بعضی‌ها به طور طبیعی منسوخ می‌شوند. بعضی‌ها را اگر پاک کنی، هیچ کلمه‌‌ی جایگزینی برایش پیدا نمی‌شود و جای خالیش تا لحظه‌ی مرگ باقی خواهد ماند. بعضی‌های دیگر ‌-اند

اما در این میان هنرمند کسی است که بداند. در هر زمان به کدام کلمه دل ببندد و از کام دل ببرد.
azi-30

آفلین

1397/01/16 - 14:42 ◄
azi-30

ممنونم

1397/01/16 - 14:49 ◄
sogand7123

1397/01/17 - 10:36 ◄
azi-30

sogand7123 ممنون از گلای قشنگت

1397/01/17 - 10:41 ◄
sogand7123

1397/01/17 - 11:23 ◄

این را پسندیده اند.

bardia-kaan و 48 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده Hana1364 و 12 نفر دیگر