در کارهای عجیب و غریب کرده ام... دلم را شکسته اند و دل هایی را و افسرده کرده ام... با ارزشی به آورده ام و گاه آدم های با را هم از دست داده ام.
آنقدری که قید خیلی چیزهای را زده ام و نیز ناچار به ناکامی های بسیار شده ام... خیلی از کارهایم با بوده و گاهی هم با و درایت همه چیز را کرده ام.

.

خوب می دانم اینطور که عشق مرا از درآورد، کسی را از پا در ام... کسی را نکرده ام و پا روی و نگذاشته ام... و تر می دانم خوشبختی را در طول زندگی نمی توان کرد،
اینکه با شهامت و جسارت جلوی زندگی بایستی و با وجود باز هم عاشق باشی و عاشق .
فرو 14 1397, 22:33
defne11

سلام فاطمه جام ممنونم گلم روزت شاد و زیبا

1397/01/28 - 13:32 ◄
Makeh1372

رفیق ؟
از یاد
به‌ بر !!
یمان را که کنی ،
به یاد می آوری ‌من بودم که برای‌
زمین و را به هم‌

1397/01/30 - 00:16 ◄
defne11

Makeh1372 ممنون هانا جون .میدونی که عزیزمی

1397/01/30 - 00:17 ◄
Makeh1372

فدای تو قشنگم شبت دلنشین

1397/01/30 - 00:19 ◄
defne11

Makeh1372 خدا نکنه زنده باشی شبت ناز

1397/01/30 - 00:24 ◄

این را پسندیده اند.

said1111 و 136 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده hooman65 و 53 نفر دیگر