دوستمو دیدم بهم میگه:سارامیدونی دیگه وقت چیه؟

میگم:نه وقت چیع؟

میگه:عشقامو به روز کنمs23.gifs20.gif
فرو 14 1397, 18:26 · در گروه "نمکستان"
poiuhhhhhhhhhh

Sara7818 توام بمن چشمک زدی اخه خخخخ

1397/01/15 - 13:12 ◄
Sara7818

poiuhhhhhhhhhh من خواسم امتحانت کنم بی جنبه خخخخخخخ
مگه هرکاری من کردم توام بایدتکراری کنی خخخخخخخخ

1397/01/16 - 13:47 ◄
poiuhhhhhhhhhh

خخخخخخخ گول خوردم ـ نمیدونم دوست نابابی دیگه خخخخ یاد گرفتم

1397/01/16 - 14:32 ◄
Sara7818

poiuhhhhhhhhhh خخخخخخخخخخخ

1397/01/16 - 17:11 ◄
poiuhhhhhhhhhh

خخخخخ

1397/01/16 - 18:59 ◄

این را پسندیده اند.

YeGii و 19 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده YeGii و 5 نفر دیگر