ما صداش میکنیم (بی غیــرت)
حالا شما بگو (یـه پسـر با افکار مدرن!)

******s14.gifs14.gif
Soooooogaaaaaand

saed0 من که هیچی از منظورتونلا متوجه.....s23.gif روزخوش

1397/01/14 - 16:56 ◄
samar-hoda

خوب صداش میکنی,دقیقا همینطوره

1397/01/14 - 17:21 ◄
Mohamadi1377

واقعا

1397/01/14 - 23:32 ◄
Mohamadi1377

اینکه اونایی که شما بهش میگین مدرن ما میگیم بی غیرت

1397/01/14 - 23:37 ◄
Mohamadi1377

saed0 بله درسته

1397/01/14 - 23:45 ◄

این را پسندیده اند.

hosein10 و 36 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده fmz-mi و 9 نفر دیگر