حالاهم دریغ از یه پستs23.gifs10.gif
فرو 14 1397, 12:13 · در گروه "قصر یخی"
dostane2

کلک چی تو شیرینی میخوای بدی به دوستات یکیشون نباشه براش نگه نمیداری؟

1397/01/15 - 11:47 ◄
Sara7818

نه سهمشو خودم میخورم خخخخخخخخخخخخخخ

1397/01/15 - 11:56 ◄
dostane2

داری شوخی میکنی

1397/01/15 - 11:58 ◄
Sara7818

خخخخخخخخخخخ اره باو یعنی متوجه نمیشی دارم شوخی میکنم

1397/01/15 - 11:59 ◄
dostane2

متوجه شدم که گفتم

1397/01/15 - 12:00 ◄

این را پسندیده اند.

007scorpion و 17 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده AmirKazemi Doyle