دوستان . روز خوبی داشته . باشید .. من برم یه سر به مخابرات .
هم بزنم ..
alifayaziafagh

دوست داشتم بیشتر . آشنا میشدیم ..

1397/01/14 - 11:37 ◄
Soooooogaaaaaand

1397/01/14 - 11:37 ◄
alifayaziafagh

[email protected]این ادرس . تل /// دوست داشتم . بیشتر .. با هم اشنا بشیم ..

1397/01/14 - 11:39 ◄
alifayaziafagh

متوجه منظورت نشدم .. عدم ..

1397/01/14 - 11:39 ◄
alifayaziafagh

ازم ناراحت شدی . که جواب پیامو منو ندادی .. من معذرت میخام

1397/01/14 - 11:45 ◄

این را پسندیده اند.

ngar______16 و 6 نفر دیگر این را پسندیده اند.