چن روز پیش که واسه عیددیدنی رفته بودیم خونه عموم

موقع برگشتن عموم جیبامو گشت نیم کیلو پسته ای که بلندکرده بودموازم گرفتs23.gif

خیلی کارش زشت بودواقعاs5.gif
فرو 14 1397, 09:48 · در گروه "قصر یخی"
Sara7818

نمیخوام تو شکست خوردیs700.gif

1397/01/14 - 12:47 ◄
dostane2

خوشحال میشی بگم شکست خوردم؟؟

1397/01/14 - 12:49 ◄
Sara7818

اره

1397/01/14 - 12:50 ◄
dostane2

من شکست خوردم

1397/01/14 - 12:50 ◄
Sara7818

جیغ دست هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا28.png

1397/01/14 - 12:54 ◄

این را پسندیده اند.

arash-1350 و 26 نفر دیگر این را پسندیده اند.

اشتراک گذارنده

اشتراک گذارنده jamal-m و 5 نفر دیگر