❥ تَᓗتِ_تَعᓆیب فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ❥ تَᓗتِ_تَعᓆیب قادر به مشاهده مشخصات او هستند
❥ تَᓗتِ_تَعᓆیب
❥ تَᓗتِ_تَعᓆیب
ی ساعت نبودم چیکا کردین لنتیا؟s23.gif
من بدون فیس نمیتونم ادامه بدمs41.gif


اشتراک گذارنده nazninm sahar6868
❥ تَᓗتِ_تَعᓆیب
❥ تَᓗتِ_تَعᓆیب
‏سَرِ بچه هاتونو عَ سانروف نیارین بیرون شاید یکی بچش سر نداشتع باشع!s23.gif


اشتراک گذارنده nazninm و 5 نفر دیگر
❥ تَᓗتِ_تَعᓆیب
❥ تَᓗتِ_تَعᓆیب
+ خدا برای من کافی‌ست..
خدا: باز این سینگل شد!s23.gif


اشتراک گذارنده nazninm و 7 نفر دیگر