IMG_20171225_231723_382.jpg 12747756_1649470441983269_2119748538_n.jpg thumb_HM-20139241814130055871410635940.0963.jpeg 13117798_1696020694001118_1343832242_n.jpg
ℳสɲЗ๐ůrξ (آفلاين)

#خاص هستم همین ..... [درباره]
ℳสɲЗ๐ůrξ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ℳสɲЗ๐ůrξ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ℳสɲЗ๐ůrξ
ℳสɲЗ๐ůrξ
یه s31.gif
دیگه نبافش
دلم زده واسه و
یه پسِ رهاته
یه تو مسیر هاته.

#خواهش. [لینک ضمیمه]

دیدگاه

اشتراک گذارنده aidin-son و 12 نفر دیگر
ℳสɲЗ๐ůrξ
ℳสɲЗ๐ůrξ
یه بارم خاستم بگیرم
از رد و
از بیدار شدمs23.gifs23.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده aidin-son و 10 نفر دیگر
ℳสɲЗ๐ůrξ
ℳสɲЗ๐ůrξ
تمام هايى كه تو داشتم
# فقط حس اينكه "انگار دارم سرما مى خورم"
درست دراومدهs23.gifs23.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده aidin-son و 18 نفر دیگر
ℳสɲЗ๐ůrξ
ℳสɲЗ๐ůrξ

‌های مرا،
می‌شود باشی؟
.
و می‌شود که ازین نیز ‌تر باشی؟!…

دیدگاه

اشتراک گذارنده aidin-son و 22 نفر دیگر
ℳสɲЗ๐ůrξ
ℳสɲЗ๐ůrξ
به تو کردم
به آره آره...
به تو فکر کردم که بباره...
به تو کردم
...دوباره ...
تو فکر کردن عجب داره...


[لینک ضمیمه]

دیدگاه

اشتراک گذارنده aidin-son و 20 نفر دیگر
ℳสɲЗ๐ůrξ
ℳสɲЗ๐ůrξ
باشد و و هیچ...
...

دیدگاه

اشتراک گذارنده aidin-son و 17 نفر دیگر
ℳสɲЗ๐ůrξ
ℳสɲЗ๐ůrξ
دوش در ما قصه تو بود...
تا دل سخن از موی تو بود..

دیدگاه

اشتراک گذارنده aidin-son و 19 نفر دیگر
ℳสɲЗ๐ůrξ
ℳสɲЗ๐ůrξ


تو که نمی دانی
یک داشتن هایی
هر آدمی از اش بر نمی آید..

دیدگاه

اشتراک گذارنده aidin-son و 10 نفر دیگر
ℳสɲЗ๐ůrξ
ℳสɲЗ๐ůrξ


ِخالِ تو آن‌روز که گــفــتــم:
خرمـنِ ِما بر سر این رَود!
IMG_20171225_231723_382.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده aidin-son و 11 نفر دیگر
ℳสɲЗ๐ůrξ
ℳสɲЗ๐ůrξ.....
آخ که چقدر ، قدم زدن با
چه و ، هوای با تو
تو های شلوغ، گوش دادن به
چه داره...
.
های شلوغ [لینک ضمیمه]

دیدگاه

اشتراک گذارنده aidin-son و 22 نفر دیگر