sasha (آفلاين)

sasha فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : tfon
نام کامل : sasha
امتیاز کاربری : 1912
جنسیت : مرد
2 ساله | 1 / 1 / 1394
وضعيت تاهل : پیچیده است
محل تولد : تهران

بارکد اختصاصی

sasha
sasha
هی ....؟؟

| دیدگاه

sasha
sasha
چجوری میشه جوین شد

| دیدگاه

sasha
sasha
سیاه خیلی مشکیه

دیدگاه

اشتراک گذارنده 17_yosi
sasha
sasha
فضا خیلی سنگینه

| دیدگاه

sasha
sasha
زندگی...بلعیدن زندگان است تنها که ادامه دارد...

| دیدگاه

sasha
sasha
پادشاه باش حتی اگر قلمروات به اندازه عرض شانه هایت باشد

| دیدگاه

sasha
sasha
بخوابید مگه خواب ندارید بسه گیس بریده ها

دیدگاه

sasha
sasha

دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده tanha_m -play-
sasha
sasha
ترس...........دارد.

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m و 2 نفر دیگر
sasha
sasha
فیسبوک هم روبه زواله...

| دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m As137213723