قوانين استفاده

سلام خیلی خوشحال هستیم که درکنار دوستانی همچون شما درمجازی مشغول فعالیتیم و امیدواریم ساعات خوشی رودراینجا بادوستانتان سپری کنید .
چندتا تذکر برای دوستان محترم .......
1خواهشا" ازاسم های بد و ناجور برای اسم پروفایلتون استفاده نکنید
2:ازشماره دادن درکنار پروفایلتون ویا درپستتون اکیدا خودداری کنید
3:ازنظر تبلیغات خواهشا از تبلیغ کردن چت روم های دیگه و تبلیغات سیاسی درپست خودخودداری کنید
4:متن هایی که مینویسید بیشتردقت کنید واز الفاظ زشت درنوشته هاتون استفاده نکنید
5:لطفا به نظرات همدیگه احترام بگذارید .از این 5گزینه اگر کسی خدایی نکرده توجهی بهش نکرد بعد ازیک بار تذکر اگربازتکرار شود ویا همچنان ادامه به کارهای خودش دهد مجبور به حذف پستش میشویم واگر بازادامه داشت مجبوربه مسدودسازی پروفایلش میشویم .
{خواهشا اگر کسی با مشکلی مواجه شد ویا درصورت مشاهده این 5 تذکر درپروفایل کسی سریعا" به مدیران شبکه مجازی اطلاع بدید }
* با تشکر از همکاری شما دوستان *