۲۰۱۸-۰۷-۱۹ ۲۳.۲۳.۰۶.png ۲۰۱۸-۰۷-۱۶ ۲۲.۱۰.۲۵.png ۲۰۱۸-۰۶-۰۷ ۱۶.۴۰.۱۷.png ۲۰۱۸-۰۷-۰۶ ۰۹.۴۱.۰۸.png
lili naz (آنلاين)

برای تو هیچ پیامی ندارم دلتنگیم نه در کلا.. [درباره]
lili naz فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : teardrop1362
نام کامل : lili naz
امتیاز کاربری : 28392
4 ساله | 3 / 12 / 1393

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

lili naz
lili naz
دقایقی در زندگی هست
که دلت برای کسی آنقدر تنگ می شود
که می خواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی
و در دنیای واقعی بغلش کنی !
۲۰۱۸-۰۷-۱۹ ۲۳.۲۳.۰۶.png


اشتراک گذارنده fmb و 3 نفر دیگر
lili naz
lili naz
"یک نفر "باید باشد که خیالت را از بابت روزهای بد راحت کند!
آنقدر که وقتی نگاهت می کند و آهسته میگوید:
بی خیال ،همه چیز درست می شود
"مطمئن" باشی وقتی او می گوید،می شود
۲۰۱۸-۰۷-۱۶ ۲۲.۱۰.۲۵.png


اشتراک گذارنده Hana1364 و 9 نفر دیگر
lili naz
lili naz
می بوسمت یک روز در میدان آزادی
می بوسمت وقتی که تهران دست ما افتاد!
۲۰۱۸-۰۶-۰۷ ۱۶.۴۰.۱۷.png


اشتراک گذارنده sharminn و 15 نفر دیگر
lili naz
lili naz
بگذار دوستت داشته باشم
از شانه هایت سرگیجه بگیرم
از دست هایت که کمربند ایمنی ام هستند درهمه جا
بگذار از تو بگویم
از تو بنویسم
در سپید ترین گوشه ی این کاغذ
و شعر دیوانه ای باشد
که مابرایش در تیمارستان گل میبریم
۲۰۱۸-۰۷-۰۶ ۰۹.۴۱.۰۸.png


اشتراک گذارنده sharminn و 18 نفر دیگر
lili naz
lili naz
ما یک مشت خاطره ایم...
هرکدام ،
برای کسی تلخیم
۲۰۱۸-۰۶-۳۰ ۲۲.۰۷.۰۶.png


اشتراک گذارنده hadi-ka و 20 نفر دیگر
lili naz
lili naz
آنقدر خودت را سرگرم خوب بودنت كن
كه دردها و غصه ها و آدمها
مجالى براى نابودیت پیدا نكنند
باور كن این روزها حال خوب
فقط زیر سایه خودت اتفاق مى افتد و تمام
۲۰۱۸-۰۶-۱۰ ۱۵.۰۵.۳۴.png


اشتراک گذارنده hadi-ka و 17 نفر دیگر
lili naz
lili naz
اشتراک گذارنده hadi-ka و 15 نفر دیگر
lili naz
lili naz
اشتراک گذارنده hadi-ka و 15 نفر دیگر
lili naz
lili naz
اشتراک گذارنده hadi-ka و 14 نفر دیگر
lili naz
lili naz
عشق؛
یک فنجان چایِ قند پهلوست!
آخ که اگر به موقع هوس کنی چقدر میچَسبد..!
۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۸.۴۹.۴۱.png


اشتراک گذارنده hadi-ka و 20 نفر دیگر