تلخ نویس

گروه عمومی · 3365 کاربر · 100134 پست
تلخ نویس,تلخ نویس-فیسبوک

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1396/03/4 - 21:55
ملحق شده اند
1396/02/30 - 17:28
ملحق شده اند
1395/09/5 - 10:02
ملحق شده اند
1395/08/27 - 20:40
ملحق شده اند
1395/08/24 - 21:10
ملحق شده اند
1395/08/8 - 13:16
ملحق شده اند
1395/07/23 - 19:18
ملحق شده اند
1395/07/16 - 21:36
ملحق شده اند
1395/07/1 - 17:28
ملحق شده اند
1395/05/23 - 19:53

ارسال به تلخ نویس

زهرا
زهرا
اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر
DANIYAR
DANIYAR
راه دوری نرو
غیر از خودت مقصری وجود ندارد
او ، فقط به تو کمی امید داد و تو در مقابل
همه چیزت را...
@RESE_LIEF
00:00
-40-10.jpg


زهرا
زهرا
اشتراک گذارنده AmirKazemi و 5 نفر دیگر
༺ ℓeყℓł  ༻
༺ ℓeყℓł ༻
اشتراک گذارنده tanha_m و 13 نفر دیگر
☮فروغ☮
☮فروغ☮
این متن فوق العاده زیباست
را درظهر ماه صیام از کوی گذرافتاد.جذامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف کردند.
حلاج برسفره آنها نشست و چند لقمه بر دهان برد.جذامیان گفتند: دیگران بر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند.
حلاج گفت، آنها اند و برخاست.
غروب هنگام افطار حلاج گفت: خدایا روزه مرا قبول بفرما.شاگردان گفتند: ما دیدیم که تو روزه شکستی.
حلاج گفت: ما بودیم,روزه شکستیم، اما# دل نشکستیم..
آن شب که دلی بود، به نشستیم_آن توبه صدساله، به# پیمانه شکستیم
از آتش نهراسیم که آن شب_ما شکستیم، ولی دل نشکستیم


اشتراک گذارنده YeGii و 5 نفر دیگر
DANIYAR
DANIYAR
زانک کس را از خدا عاری نبود
حاسد حق هیچ دیاری نبود
آن کسی که مثل خود پنداشتی
زان سبب با او حسد برداشتی
@RESET_LIFE
00:00
-40-10.jpg


اشتراک گذارنده aaa2 و 2 نفر دیگر