1.jpg IMG_۲۰۱۸۰۲۲۵_۰۸۴۷۴۳_۵۴۹.jpg IMG_20180224_230456_658.jpg IMG_20180224_211810_397.jpg
Arshia (آنلاين)

این منم خون وجگر از بد دوران خورده مرد رندی.. [درباره]
Arshia فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Arshia قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Arshia
Arshia
بگیرم آنقدر محکم دربغل دل بسته خود را...
که در بر دارد انگاری هلویی هسته خودرا...
1.jpg


اشتراک گذارنده yalda95 و 5 نفر دیگر
Arshia
Arshia
اشتراک گذارنده yalda95 و 5 نفر دیگر
Arshia
Arshia
چون زشب نیمی بشد..
مستان همه بی خود شدند...
ما بماندیم و..
شب و شمع و شراب و آن نگار...
IMG_20180224_230456_658.jpg


اشتراک گذارنده yalda95 و 8 نفر دیگر
Arshia
Arshia
خدایاااااااااااااا..
تواین شبهای عید ..
کمک کن...
IMG_20180224_211810_397.jpg


اشتراک گذارنده yalda95 و 10 نفر دیگر
Arshia
Arshia
اشتراک گذارنده yalda95 و 7 نفر دیگر
Arshia
Arshia
عمرم گهی به حبس و گهی در سفر گذشت..
تاریخ زندگیم همه بادرد گذشت...
این زندگانی سزای جوانیم نبود..
حیف از جوانیم که بادرد گذشت..


اشتراک گذارنده farid- و 8 نفر دیگر
Arshia
Arshia
مصاحبه طنز رئیس شرکت بنز
درمورد استاندارهای بالای ایرانخودرو..
ایرانخودرو رو باخاک یکسان کرد.
[لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده farid- و 6 نفر دیگر
Arshia
Arshia
ساز نه پف که سازت دنیا ، یه دمه...
دوس ئه دوس کتن برا ، فره ستمه..
IMG_20180221_230557_214.jpg


اشتراک گذارنده farid- و 3 نفر دیگر
Arshia
Arshia
آن روی دوست داشتنم بالا بیاد شک نکن میبوسمت..
IMG_۲۰۱۸۰۲۲۱_۱۶۱۹۰۲_۵۹۳.jpg


اشتراک گذارنده farid- و 3 نفر دیگر