درباره

موارد دیگر
نام کاربری : suffocatedm
نام کامل : ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
امتیاز کاربری : 6175
جنسیت : زن
محل تولد : خارج کشور

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
You did not believe me I love you for a while▽⚇ تو که احساس منو باور نکردی منی که یه عمری عاشق تو بودم❤ (:


اشتراک گذارنده AmirKazemi YeGii
ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
اشتراک گذارنده iliakheradmand AmirKazemi
ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
اشتراک گذارنده farid- و 4 نفر دیگر
ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
ما ھرچہ هست دگر ے نیست...s307.gif


ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т
ʝø∂ˠ∀ßÐ⒪‡т