636091554765983684-911579664_fall-leaves11111.jpg images 405675_448.jpg 139902_274310863.jpg
s.alavi_313 (آفلاين)

چی میخوای ازم بدونی هرچی میخوای بپرس ازم... [درباره]
s.alavi_313 فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط s.alavi_313 قادر به مشاهده مشخصات او هستند
s.alavi_313
s.alavi_313
افسانه شاه پاییز نوشته سید حسین علوی

مجوزشو بالاخره گرفتم منتظر نشرش باشید
636091554765983684-911579664_fall-leaves11111.jpg


اشتراک گذارنده mahshid3 fmb
s.alavi_313
s.alavi_313
کسی نیستکه منو دوس داشته باشه؟؟؟؟ خخخخخخ


اشتراک گذارنده sina-music20 bahramto
s.alavi_313
s.alavi_313
اشتراک گذارنده sina-music20 و 3 نفر دیگر
s.alavi_313
s.alavi_313
تمومش کن بازیو مثل من
بجز یک خداحافظ حرفی نزن
رفیق_مثه_لیمو_شیرینه.jpg


اشتراک گذارنده sina-music20 و 2 نفر دیگر
s.alavi_313
s.alavi_313
دوستان هر کی بخواد براش عکس نوشته درست میکنم که به اسم خودش شیر بده در فضای مجازی حتی اگر میخوان اسم هم براشون زیرش میزنم کسی میخواد؟


اشتراک گذارنده sina-music20 و 2 نفر دیگر
s.alavi_313
s.alavi_313
اشتراک گذارنده sina-music20 و 2 نفر دیگر
s.alavi_313
s.alavi_313
یه متن قشنگ میگید عکس نوشتشو بسازم؟؟؟


اشتراک گذارنده sina-music20 bahramto
s.alavi_313
s.alavi_313
دختر و پسر که روزی همدیگر را باتمام وجود دوست داشتن ، بعد از پایان ملاقاتشون با هم سوار یه ماشین شدند و آروم کنار هم نشستن … دخترمیخواست چیزی را به پسر بگه ، ولی روش نمیشد …! پسر هم کاغذی را آماده کرده بود که چیزی را که نمیتوانست به دختر بگوید در آن نوشته شده بود پسر وقتی دید داره به مقصد نزدیک میشه، کاغذ را به دختر داد . دختر هم از این فرصت استفاده کرد و حرفش را به پسر گفت که شاید پس از پ…ایان حرفش پسر از ماشین پیاده بشه و دیگه اون را نبینه … دختر قبل از این که نامه ی پسر را بخواند ، به اون گفت : دیگه از اون خسته شده ، دیگه مثل گذشته عشقش را نسبت به اون از دست داده و الان پسر پیدا شده که بهتر از اونه ..!پسر در حالی که بغض تو گلوش بود و اشک توی چشماش جمع شده بود ، با ناراحتی از ماشین پیاده شد…………در همین حال ماشینی به پسر زد و پسردرجا مــُـرد … دختر که با تمام وجود در حال گریه بود ، یاد کاغذی افتاد که پسر بهش داده بود!وقتی کاغذ رو باز کرد پسر نوشته بود:
.
.
.
.
.
.
اگــه یــه روز تــرکــم کـنــی میــمیــرم!

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi