download (1).jpg download (2).jpg images (1).jpg download.jpg
فاطمه زهرا (آفلاين)

دختری عاشق خدا- دیوانه امام حسین و اهل و بیتش [درباره]
فاطمه زهرا فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط فاطمه زهرا قادر به مشاهده مشخصات او هستند
فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
اشتراک گذارنده AmirKazemi saffar
فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
به یاد خاطرات گذشته ....

آهنگ کبوتر بهشتی

توئی تو شمع سرای من
توئی تو عشق و شرای من
بیا ببین صفای من سرود من وفای من
منم اسیر و وفای تو که زنده ماندم برای تو
جوانیم برای تو فدای خنده های تو

سوی جنون میکشی مرا به خاک و خون میکشی مرا
تو همنشین جانی بیا که عشق جاودانی
تو درد من میدانی بیا که آرزوی جانی

کبوتر بهشتیم سفر نکن
زدرد و قصه کشتیم سفر نکن
دگر زبام من نرو به بام کس
نشو برای داغ سینه دام کس
کبوتر بهشتیم سفر نکن

زدرد و قصه کشتیم سفر نکن
دگر زبام من نرو به بام کس
نشو برای داغ سینه دام کس

گر از اول تو را ندیده بودم
غم و رنج و ملال ندیده بودم
ز وفا قصه ها شنیده بودم ولی بی وفا ندیده بودم ..
کبوتر بهشتیم سفر نکن

زدرد و قصه کشتیم سفر نکن
دگر زبام من نرو به بام کس
نشو برای داغ سینه دام کس

توئی تو شمع سرای من
توئی تو عشق و شرای من
بیا ببین صفای من سرود من وفای من
منم اسیر و وفای تو که زنده ماندم برای تو
جوانیم برای تو فدای خنده های تو

سوی جنون میکشی مرا به خاک و خون میکشی مرا
تو همنشین جانی بیا که عشق جاودانی
تو درد من میدانی بیا که آرزوی جانی
... ادامه


اشتراک گذارنده farzanehamoozandeh و 2 نفر دیگر