بارگیری.jpg 1530947206681364_thumb.jpg بارگیری (1).jpg 1530014320867773_thumb.jpg
فاطمه زهرا (آفلاين)

دختری عاشق خدا- دیوانه امام حسین و اهل و بیتش [درباره]
فاطمه زهرا فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط فاطمه زهرا قادر به مشاهده مشخصات او هستند
فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
اشتراک گذارنده fmz-mi AmirKazemi
فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
شب به گلستان تنها منتظرت بودم

باده نا کامی در هجر تو پیمودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم

وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

بودم همه شب دیده به ره تا به سحر گاه

ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه

غمها به سر آمد رنج غم دوران از دل بزدودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

پیش گلها شاد و شیدا می خرامید آن قامت موزونت

فتنه دوران دیده تو از دل و جان من شده مفتونت

در آن عشق و جنون مفتون تو بودم

اکنون از دل من بشنو تو سرودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

منتظرت بودم منتظرت بودم شب انتظار
... ادامه
Shab-Be-Golestan.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
...
1524556257141773_thumb.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
تقدیم به هر کس که داره
این پست رومیخونه
الهی غصه توقلبت بمیره
تنت سالم دلت هرگزنگیره
الهی درد وغم از توجداشه
الهی صاحب قلبت خداشه
1528546616270164_thumb.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر