silent

گروه عمومی · 78 کاربر · 2838 پست
از دنیـــای ِ واقــعـی و نــامــردیــاش ! پنــــاه آوردیــــم بــه دنیــای ِ مـجــازی ! غــافـل از این کــه ، آســمون ..

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:05
ملحق شده اند
1394/01/2 - 19:04
ملحق شده اند
1393/09/16 - 01:45
ملحق شده اند
1393/09/4 - 10:58
ملحق شده اند
1393/08/21 - 21:26
ملحق شده اند
1393/08/20 - 12:14
ملحق شده اند
1393/08/20 - 03:44
ملحق شده اند
1393/08/10 - 15:44
ملحق شده اند
1393/08/4 - 17:31
ملحق شده اند
1393/07/18 - 05:58

ارسال به silent

tina
tina
victoria00

عشق اگر گوید به می سجاده رنگین کن ، بکن
تا در این شهریم، آری شهریاری عشق راستاشتراک گذارنده victoria00
tina
tina
و من معنی ِ بعضی شعرها را دیـر می فهمم
«که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها»اشتراک گذارنده victoria00
پسر  ایرونی silent
پسر ایرونی silent
پریشانست
زلفت همچو حالم...
photo_2018-01-16_15-36-05.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 AVISA77
پسر  ایرونی silent
پسر ایرونی silent
آنچه در پشتِ
نقابِ من رسوا دیدی

دردِ هجریست ،
که با خنده کمی پنهانست .
photo_2018-01-16_15-27-47.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 AVISA77
پسر  ایرونی silent
پسر ایرونی silent
نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی

تا در میکده شادان و غزل خوان بروم
photo_2018-01-16_15-22-26.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 AVISA77
پسر  ایرونی silent
پسر ایرونی silent
ای کاش یاد بگیریم
برای خالی کردن خودمون،
دیگران رو لبریز از ناراحتی نکنیم.
photo_2018-01-16_15-20-54.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 AVISA77
پسر  ایرونی silent
پسر ایرونی silent
.
عکاس،
منتظرِسیبی ازدهانِ توست
بگو سیب
تا خدا
روی دیوارهای بهشتش
این عکس را
قاب بگیرد !
photo_2018-01-16_15-15-24.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 AVISA77
پسر  ایرونی silent
پسر ایرونی silent
به جز تو قلب خودم را
به هیچ کس نسپردم
توهم غمی به جهانم
اضافه کردی و رفتی..
photo_2018-01-16_15-14-35.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 AVISA77
پسر  ایرونی silent
پسر ایرونی silent
چقدر خاطره ى ناتمام دارم من!
كه اسم ِ تك تکشان حکمت است و تقدیر است..
cooltext264157428976999.gif


اشتراک گذارنده Hana1364 AVISA77