IMG_20180526_094324_013.jpg IMG_20180526_093810_226.jpg IMG_20180526_093828_122.jpg IMG_20180526_094522_401.jpg
♣bahar♣ (آفلاين)

حالا ک خستھ ام منو صدانکن،توعاشقم نبودی ادعا.. [درباره]
♣bahar♣ فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : shokribahar
نام کامل : ♣bahar♣
امتیاز کاربری : 2931
جنسیت : زن
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:کرمانشاه
محل تولد : کرمانشاه

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

♣bahar♣
♣bahar♣
حآل این روزآم حآل خوبی نیس اصنs700.gifs700.gifs700.gifs700.gif

میخآآم بخآآبم کآفیه دیهs307.gifs307.gifs307.gif
IMG_20180526_094324_013.jpg


اشتراک گذارنده arkan_gnt65 و 2 نفر دیگر
♣bahar♣
♣bahar♣
اشتراک گذارنده arkan_gnt65 fmz-mi
♣bahar♣
♣bahar♣
.. ....پریدن با بعضیآس...
په اعتمآد ممنوعs111.gifs111.gifs111.gifs111.gif
IMG_20180526_094522_401.jpg


اشتراک گذارنده arkan_gnt65 fmz-mi
♣bahar♣
♣bahar♣
اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
♣bahar♣
♣bahar♣
اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
♣bahar♣
♣bahar♣
زندگیه من،خنده هآآته هر دقیقه،کاآآآش بدونی که.....s43.gifs43.gifs43.gif
IMG_20180521_234801_555.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
♣bahar♣
♣bahar♣
اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر