92_890302_L600.jpg 26152763_209290699641383_1133699399948435456_n.jpg a-a-d-13t-7.jpg photo_2017-03-02_00-48-09.jpg
shiru (آفلاين)

shiru فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : shiru
نام کامل : shiru
امتیاز کاربری : 3799
جنسیت : زن

بارکد اختصاصی

shiru
shiru
آمده و نیامده؛
پیر شدیم
یا پیرمان کرد؟!
دیگر چه فرقی می کند؟
هر پیری که شاخ و دم خود را دارد،
بازهم پیر است...
پیر جیرجیر زندگی
با تهدید جیرجیرک مرگ و
اجیر این دیر خرابات!

پیر شدیم یا پیرمان کرد؟!

"شیرو"
... ادامه
92_890302_L600.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 14 نفر دیگر
shiru
shiru
نمیدانم این ثانیه ها هستند
که یکی یکی با ما جان میدهند
یا این ماییم که با هر ثانیه جان میدهیم!

هرچه که هست،
خوشایند نیست...

"شیرو"
26152763_209290699641383_1133699399948435456_n.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 12 نفر دیگر
shiru
shiru
به مناسبت تولدم، که نمیدانم کی آمد و گذشت...

دختری
آنقدر تبریک نشنیده،
تقویمش هم
تولدش را به خاطر نمی آورد!
هر روزش
چیزی شبیه دیروز،
فردا؟!
نمیداند!

"شیرو"
... ادامه
a-a-d-13t-7.jpg


اشتراک گذارنده amin-namdari و 17 نفر دیگر
shiru
shiru
به بهانه ی بهاری که شاید روزی هم در زندگی بیاید...
شاید!!!

چه خوب میشد،
روزی از خواب برخیزیم و ببینیم کنج گوشه زندگی،
برفی که سالهاست بر زمین خانه مان نشسته،
نرم نرمک آب میشود و گلهای رنگین عشق و دوستی رویده اند...
چه خوب میشد روزی در همین نزدیکی ها،
بوی خاک تازه را به مشام میکشیدیم و چهچهه مرغان آزادی را میشنیدیم.
آنوقت در جمع گلهای دوستی،
چشم انداز زیبای بهار زندگی را،
به نظاره مینشستیم...
"شیرو"
... ادامه
photo_2017-03-02_00-48-09.jpg


اشتراک گذارنده amin-namdari و 23 نفر دیگر
shiru
shiru
الان دقیقا 873 سال از جوونیام گذشته!
موندم تا کی باید این دور نامعلوم رو طی کنم؟!

آره...دقیقا 873 ساله...
نمیدونم آینه ها ازم دوری میکنن یا من ازشون!
آخه انگار، حتی اونا هم فهمیدن که چقد پیر شدم.

یادمه جوونیام همش دنبال یه جنگل یا دریا میگشتم
دوست داشتم بهترین جنگل یا بهترین دریا رو پیدا کنم،
اما جز اینکه خودم شدم بیابون، چیزی عایدم نشد...
اونم نه از اون بیابونای شور!!!
یه بیابون تلخ...

الان دیگه، 873 ساله که از جوونیام گذشته!


"شیرو"
... ادامه


اشتراک گذارنده amin-namdari و 26 نفر دیگر
shiru
shiru
این پیله ی "درد"
چنان بر من بافته شده
که نه حوصله ای دارم برای رهایی
و نه اشتیاقی برای گریز از این تنهایی...

"شیرو"
1474405847772164_thumb.jpg


اشتراک گذارنده amin-namdari و 25 نفر دیگر
shiru
shiru
"تنهایی"
خیابانی است
که سالهاست در من تنیده شده...

ومن هر روز ساعتها در آن
حسرتهایم را قدم میزنم!

"شیرو"
635571126894739264.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 26 نفر دیگر
shiru
shiru
عشق را هوای بودن نبود...
وگرنه اینگونه با هق هق ثانیه ها
جان نمی کندیم!
"شیرو"
imagesV2WO5XEZ.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 34 نفر دیگر
shiru
shiru
آنگاه که شنیدن میخواهیم
فریادهایمان را خفه میکنند...

پس از مرگ چه فرقی میکند
کسی دنبال فریادمان بگردد یانه!

ما هر روز خفه میشویم
وهر لحظه فریادها بیشتر در خاک میغلتند...

"شیرو"
96530006366721945926.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 31 نفر دیگر
shiru
shiru
میدانم...

روزی میرسد
که این " خودِ "

" بی خود " را
پاره خواهم کرد...

"شیرو"
new-creative-photo-3.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 40 نفر دیگر