♔salvatour♔ (آفلاين)

به خودمان مربوطه [درباره]
♔salvatour♔ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ♔salvatour♔ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
♔salvatour♔
♔salvatour♔
خر شدم بهش پیام فرستادمs41.gifs8.gifs2.gifs111.gif


اشتراک گذارنده gvj و 3 نفر دیگر
♔salvatour♔
♔salvatour♔
گردنم درد میکند و میل سخنم نیسs41.gifs38.gif


اشتراک گذارنده YeGii و 2 نفر دیگر
♔salvatour♔
♔salvatour♔
اشتراک گذارنده gvj و 2 نفر دیگر
♔salvatour♔
♔salvatour♔

اما دلم واست میشه آره بازم دلم واست تنگ میشه
با اینکه هیچی نیست مثل همیشه با اینکه دیگه نیستم من پیشت
اما دلم واست میشه دلم تنگ میشه
[لینک ضمیمه]
s2_19.gif


اشتراک گذارنده gvj و 3 نفر دیگر
♔salvatour♔
♔salvatour♔
گفته بودم که ی روزی میکنمs35.gifs31.gifs1.gifgh6.gif


اشتراک گذارنده gvj و 3 نفر دیگر
♔salvatour♔
♔salvatour♔
من با چشاش رفاقت دارمs21.gif


اشتراک گذارنده gvj secreet-sukoot
♔salvatour♔
♔salvatour♔
همین الان شوهر نیست، s15.gif
جنگ شه نصفتونم شهید شین
چه خاکی به سرم بریزمs2.gifs40.gif


اشتراک گذارنده gvj secreet-sukoot
♔salvatour♔
♔salvatour♔
من هیچوخت نمک نمیپاشم رو زخم کسیs21.gif
بخوام بپاشم یا اسید میپاشم
یا جوهر نمک ک قشنگ دهنش صاف شعs31.gifs37.gifs7.gif


اشتراک گذارنده secreet-sukoot aaa2
♔salvatour♔
♔salvatour♔
شوماها‏ بیخودی نگرانید، من مطمئنم هیچی درست نمیشع.s23.gif


اشتراک گذارنده secreet-sukoot aaa2
♔salvatour♔
♔salvatour♔
فرزندم! پول همع چیز نیس..همع چیز پولع.s105.gifs15.gif

s35.gif


اشتراک گذارنده secreet-sukoot و 2 نفر دیگر