شایان (آفلاين)

مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط شایان قادر به مشاهده مشخصات او هستند
شایان
شایان
گاهی وقتها بی دلیل
شاید بی دلیل
بغض تَرَک برمیدارد
احساس ضربه میبیند
غرور خُرد میشود
و دل میشکند
مراقب شکستنی ها باشیم

دیدگاه

اشتراک گذارنده t-sahi
شایان
شایان
من یه فردم::::::::::::::::::::::::::::::::زوجم تو باش...................................................

| دیدگاه

اشتراک گذارنده t-sahi
شایان
شایان

| دیدگاه

اشتراک گذارنده t-sahi Z3322
شایان
شایان

| دیدگاه

شایان
شایان

| دیدگاه

اشتراک گذارنده t-sahi giso-rad
شایان
شایان

| دیدگاه

شایان
شایان
من بی تو در غریب ترین شهر عالمم..

بی مـن تـو در کجای جهانی که نیستی..♥..؟!

| دیدگاه

شایان
شایان
گاهی دلت می خواهد از دید بعضی آدمها پنهان بمانی ...

آدمهایی که مدام توی زندگیت سرک می کشند ...

و با ژست صمیمیت ...

داشته هایت را می شمارند ...

احساساتت را خط کشی می کنند ...

اشتباهاتت را سرزنش می کنند ...

به چیز هایی که خود ندارند حسادت می کنند ...

دست می گذارند روی نقطه ضعف هایت

و آنها را بزرگ و بزرگتر می کنند ...

و هر کاری که لازم باشد می کنند ...

تا تو را کوچک و بی رنگ و کدر نشان دهند

فریب ظاهرشان را نخور

این آدمها " آینه " نیستند، " شیشه خورده " اند ...
... ادامه

| دیدگاه

شایان
شایان
مهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه...

مهم نیست ڪه دیگر دوسم دآشته بآشـے یآ نه

مهم نیست ڪه دیگر مرآ به خآطر بیآورے یآ نه

مهم نیست ڪه دیگر تورآ بآ دیگرے میبینم یآ نه

مهم اینست ڪه زمآنے که تنهآ میشوے ...

زمــآنـے ڪه دلت گرفت

چگونه و با چه رویـےسر به آسماטּ بلند میڪنـے و میگویـے :

خدآیا مـטּ ڪه گنآهـے نڪردم !!!

پس چه شد ...

... ادامه

| دیدگاه

شایان
شایان

| دیدگاه