IMG_20180522_083948_168.jpg IMG_20180522_082932_814.jpg IMG_20180517_080655_862.jpg IMG_20180516_175323_305.jpg
ستاره (آفلاين)

ستاره فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ستاره قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ستاره
ستاره
حال و هوای من
تا برنگردی برنمیگرده‌...
IMG_20180522_083948_168.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
ستاره
ستاره
داستانِ اردیبهشت
به پایان رسید
و من هنوز
به خانه نرسیده ام!
قصه ی خرداد را بباف!
کلاغ ها
اردیبهشت
سر به هوا می شوند ...!اشتراک گذارنده Makeh1372 و 2 نفر دیگر
ستاره
ستاره

کاش هیچ گذشته ای با هم نداشتیم...
آنوقت من می توانستم...
به تو زنگ بزنم...
و بی دلخوری حالت را بپرسم ؛
چقدر پرسیدنِ حالِ ساده ات...
بعید شده حالا...

IMG_20180522_082932_814.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 3 نفر دیگر
ستاره
ستاره
بیستون دیشب به چشمم جاده ای هموار بود

ابن سیرین را خبر کن، خواب شیرین دیده اماشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
ستاره
ستاره
تو همان جرعه آبی که نشد وقت
بزنم لب به تو و زود را گفتند


اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
ستاره
ستاره
رمضان نزدیک است !!
راستی حسرتِ تو را خوردن
روزه را باطل نمیکند...؟!اشتراک گذارنده Doyle و 2 نفر دیگر
ستاره
ستاره
در جریانی که s700.gif ...

دلم ‌برایت ‌تنگ شده
همانقدر ‌که‌ نمیدانی،
همانقدر که ‌نمیفهمی...

#آبا_عابدين
IMG_20180516_175323_305.jpg


اشتراک گذارنده Doyle fmz-mi
ستاره
ستاره
باور كن روزى هزار بار تمرين ميكنم
كه اگر روزى
جايى
لحظه اى
اتفاقى ديدَمَت،
چه خواهم كرد
چه خواهم گفت
اصلاً زبانم باز ميشود به حرف زدن؟!
من اين روزها تمرينِ خونسرد بودن ميكنم جانَم!
كه اگر روزى
جايى
لحظه اى
اتفاقى مرا ديدى
نفهمى نبودَنَت،
چه بلاها به سرم آورده!

... ادامه


اشتراک گذارنده Doyle و 2 نفر دیگر