98136-1407658490-sar5.jpg -335797529.jpg 1193765112.jpg 1749773055.jpg
✘Ṩᾄẏἔ✘ (آنلاين)

فَروَردین [درباره]
✘Ṩᾄẏἔ✘ فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : saye11
نام کامل : ✘Ṩᾄẏἔ✘
امتیاز کاربری : 4900
جنسیت : زن
متولد 30 فروردین

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘


هر چند که زن را امر کنی که پنهان شو،
او را دغدغه "خود را نشان دادن" بیشتر شود
و خلق را از نهان شدن او،
رغبت به آن زن بیش گردد.
پس تو نشسته ای و رغبت از دو طرف
زیادت می کنی و می پنداری که اصلاح می کنی
و آن خود عین فساد است!s43.gif
... ادامه


اشتراک گذارنده farid- Hana1364
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
بزن باران که دین را دام کردند 
شکار خلق و صید خام کردند
بزن باران خدا بازیچه ای شد
که با آن کسب ننگ و نام کردند 

s43.gif

s39.gif


اشتراک گذارنده Kadbanoo34 و 2 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
مو به مو آمده‌ام
تار گیسوی تو دیدم، سمت او آمده‌امs39.gif


اشتراک گذارنده aq-reza و 14 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
گله ای کردم و از یک گله بیگانه شدی

آشنایا گله دارم ز تو چندان که مپرس ...


s43.gif


اشتراک گذارنده looking_girl و 23 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
من از خودم به خاطر سفرهایی که نرفتم عذرخواهی می‌کنم :/


اشتراک گذارنده aq-reza و 21 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
هر کسی را همدم غم ها و تنهائی مدان

سایه دنبال تو می آید ولی همراه نیستs43.gif


اشتراک گذارنده said-k و 23 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
َهمه خفتند و
من دلشده را خواب نبرد ...s105.gif


اشتراک گذارنده said-k و 25 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘ تصویر آواتارش را به روز کرد
girl10-200x300.jpeg

دیدگاه

اشتراک گذارنده said-k و 28 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
s23.gif

دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده mohammad4256 و 30 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
s43.gif

امشب کمندٖ زُلف تو را تاب دیگری است

ای فتنه !! در کمین دل و هوش کیستی؟

1749773055.jpg


اشتراک گذارنده naser6863 و 79 نفر دیگر