98136-1407658490-sar5.jpg -335797529.jpg 1193765112.jpg 1749773055.jpg
✘Ṩᾄẏἔ✘ (آفلاين)

فَروَردین [درباره]
✘Ṩᾄẏἔ✘ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ✘Ṩᾄẏἔ✘ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
نفرت‌انگیزترین و زجرآورترین شکنجه
برای انسان‌ها این است که
از همه چیز آگاه باشد
و بر هیچ چیز قادر نباشد


s43.gif


اشتراک گذارنده farid- و 4 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
بزن باران که دین را دام کردند 
شکار خلق و صید خام کردند
بزن باران خدا بازیچه ای شد
که با آن کسب ننگ و نام کردند 

s43.gif

s39.gif


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 16 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
مو به مو آمده‌ام
تار گیسوی تو دیدم، سمت او آمده‌امs39.gif


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 22 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
گله ای کردم و از یک گله بیگانه شدی

آشنایا گله دارم ز تو چندان که مپرس ...


s43.gif


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 29 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
من از خودم به خاطر سفرهایی که نرفتم عذرخواهی می‌کنم :/


اشتراک گذارنده _ROYA_ و 27 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
هر کسی را همدم غم ها و تنهائی مدان

سایه دنبال تو می آید ولی همراه نیستs43.gif


اشتراک گذارنده _ROYA_ و 29 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
َهمه خفتند و
من دلشده را خواب نبرد ...s105.gif


اشتراک گذارنده 051eshgheman و 31 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘ تصویر آواتارش را به روز کرد
girl10-200x300.jpeg

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanhadarhhial و 30 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
s23.gif

دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده mohammad4256 و 30 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
s43.gif

امشب کمندٖ زُلف تو را تاب دیگری است

ای فتنه !! در کمین دل و هوش کیستی؟

1749773055.jpg


اشتراک گذارنده ebrahimmaghsoodi و 80 نفر دیگر