98136-1407658490-sar5.jpg -335797529.jpg 1193765112.jpg 1749773055.jpg
✘Ṩᾄẏἔ✘ (آفلاين)

فَروَردین [درباره]
✘Ṩᾄẏἔ✘ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ✘Ṩᾄẏἔ✘ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
چرخ بر هم زنم ار غیر مُرادم گردد
من نه آنم که زبونی کِشم از چرخ فلک
s43.gif...


اشتراک گذارنده fmz-mi و 7 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
اشتراک گذارنده a7l7i7 و 14 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
باید ۱۹ خرداد رو به مناسبت تولد
❤جانی دپ❤
تعطیل رسمی اعلام میکردن...s39.gifHis
He's a GOD


His
He loves

s39.gif

... ادامه


اشتراک گذارنده a7l7i7 و 15 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
بزن باران که دین را دام کردند 
شکار خلق و صید خام کردند
بزن باران خدا بازیچه ای شد
که با آن کسب ننگ و نام کردند 

s43.gif

s39.gif


اشتراک گذارنده naser6863 و 23 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
مو به مو آمده‌ام
تار گیسوی تو دیدم، سمت او آمده‌امs39.gif


اشتراک گذارنده naser6863 و 28 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
گله ای کردم و از یک گله بیگانه شدی

آشنایا گله دارم ز تو چندان که مپرس ...


s43.gif


اشتراک گذارنده a7l7i7 و 36 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
من از خودم به خاطر سفرهایی که نرفتم عذرخواهی می‌کنم :/


اشتراک گذارنده naser6863 و 32 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
هر کسی را همدم غم ها و تنهائی مدان

سایه دنبال تو می آید ولی همراه نیستs43.gif


اشتراک گذارنده a7l7i7 و 35 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
َهمه خفتند و
من دلشده را خواب نبرد ...s105.gif


اشتراک گذارنده naser6863 و 36 نفر دیگر
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘
✘Ṩᾄẏἔ✘ تصویر آواتارش را به روز کرد
girl10-200x300.jpeg

دیدگاه

اشتراک گذارنده a7l7i7 و 33 نفر دیگر