ساوالان

گروه عمومی · 258 کاربر · 3596 پست
زرتشت، ساوالان، قلل ساوالان، قارتال، قداست ساوالان و افسانه ها و حکایت ها

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/08/3 - 09:00
ملحق شده اند
1395/05/21 - 11:21
ملحق شده اند
1395/04/17 - 17:14
ملحق شده اند
1395/02/21 - 13:42
ملحق شده اند
1394/10/12 - 08:26
ملحق شده اند
1394/09/1 - 20:13
ملحق شده اند
1394/08/23 - 14:51
ملحق شده اند
1394/08/10 - 23:26
ملحق شده اند
1394/07/19 - 20:32
ملحق شده اند
1394/07/2 - 01:00

ارسال به ساوالان

صادق
صادق
اینتظاردا آغليان گؤزدن اوتاندیم ، گؤرمه دین
گردش دوران دولاندی ، من دایاندیم ، گؤرمه دین

سن گولوردون یولدا قالمیش دیده ی گیریانیما
منده باخدیقجا یولا ، هی دویقولاندیم گؤرمه دین

دامجی دامجی گؤز یاشیم دوندی آخارلی سئل لره
دالقالى سئل لر ایچینده ، ییرقالاندیم ، گؤرمه دین

غم لـَـریله یولداش اولدوم ، دردلریله قول بویون
حسرتینده گه دورولدم ، گه بولاندیم ، گؤرمه دین

سن قوناقسان اغیارین افکارینا ، منده سنین
هر گئجه افکارینا ، گلدیم دولاندیم ، گؤرمه دین

هرگون آخشام بیلمیرم عیللت نه دیر ، تیتریر جانیم
« ائل سَسین » اشعارینا چوخ چولقالاندیم ، گؤرمه دین
... ادامه


اشتراک گذارنده YeGii behnosh59
#مُحَمّد__ساوالان
#مُحَمّد__ساوالان
ﻣﺮﺩﯼ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭ، ﻫﻤﺴﺮ ﻭ فرزندش ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ،
ﻭ ﻧﺰﺩ اربابی ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، وی ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺵ ﺍﺧﻼﺹ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ کارها ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﺍﺩ،
یک ﺭﻭﺯﯼ ﺍﻭ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﻧﺮﻓﺖ.
ﺑه همین ﻋﻠﺖ ﺍﺭﺑﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﯾﻨﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ
ﺯﯾﺮﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺑه خاﻃﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﺵ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ در روز بعد ﺳﺮﮐﺎﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ارباب ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﯾﻨﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ. ﮐﺎﺭﮔﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺭﺑﺎﺑﺶ تشکر کرد و ﺩﻟﯿﻞ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﺩ.
ﺍﺭﺑﺎﺑﺶ ﺑه شدت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: 
ﺩﯾﻨﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻢ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﺮﺩ...
ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ باز هم ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺖ و علت این کار را ﺍﺯ ﺍﻭ نپرسید.
ﭘﺲ ﺍﺭﺑﺎﺑﺶ ﺍﺯ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩ به همین ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺣﻘﻮﻗﺖ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘﯽ،
ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘﯽ!
ﮐﺎﺭﮔﺮ ﮔﻔﺖ: 
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ
ﻫﻤﯿﻦ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺩﺍﺩﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ برای ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺮﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﯾﻨﺎﺭ از حقوقم ﮐﻢ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﯾﺶ ﺑﻮﺩﻩ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﻨﺪ ﺭﻭح هاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﻗﺎﻧﻊ ﻭ ﺭاضی اند ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﻭﺯﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎن ها ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ
ﺧﺪﺍﯾﺎ!
ﺑﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺣﻼﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﻭﺭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻀﻞ ﻭ ﺭﺣﻤﺘﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ 
ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﮐﻦ
... ادامه


اشتراک گذارنده shab_eshgh
صادق
صادق
بولود-بولود گؤزلريمى
بير سوسوز بولاق چاغيرير
قوش قوخويان اوره ييمي
بير غريب بوداق چاغيرير


سينديريرام قفسيمى
سؤندورورم هوسيمى
بوز باغلاميش نفسيمى
ايسينميش سازاق چاغيرير


پارچا-پارچا ايتمه لييم
من يئنيدن بيتمه لييم
باغيشلايين گئتمه لييم
روحومو توپراق چاغيرير.
... ادامه


اشتراک گذارنده behnosh59
#مُحَمّد__ساوالان
#مُحَمّد__ساوالان
اشتراک گذارنده fmz-mi
#مُحَمّد__ساوالان
#مُحَمّد__ساوالان
ولادت حضرت مهدی عج مبارک
nime-shaban-hayatkhalvat-com-7.jpg


اشتراک گذارنده azadeh_24 و 2 نفر دیگر
#مُحَمّد__ساوالان
#مُحَمّد__ساوالان
خط‌ونشان امیر علی‌اکبری(اردبیلی) برای سعودی‌ها:
هر جای دنیا بگویید می‌آیم
با سر مقابل‌شان به روی رینگ می روم تا ادب‌شان کنم
طوری آن‌ها را ادب می‌کنم که دیگر از این غلط‌ها نکنند
mma کار ایران . مبارزه در حد مرگ
Screenshot_۲۰۱۸-۰۴-۲۹-۲۲-۱۲-۲۶-1.png


اشتراک گذارنده fmz-mi Makeh1372