14982403.jpg thumb_HM-201387205356017951404727403.2948.jpg cover.jpg fu10697.jpg
☂☆ sarehh ☆☂ (آفلاين)

☂☆ sarehh ☆☂ فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : sareh23
نام کامل : ☂☆ sarehh ☆☂
امتیاز کاربری : 21517
جنسیت : زن
وضعيت تاهل : متأهل
محل زندگی:گیلان

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

☂☆ sarehh ☆☂
☂☆ sarehh ☆☂
این چنین جایم ارزوست s5.gif
اشتراک گذارنده ebrahimmaghsoodi و 4 نفر دیگر
☂☆ sarehh ☆☂
☂☆ sarehh ☆☂
اینو تو تلگرام دیدم وجدانا اولیه رو ببین اصلا یکی دیگه شده خخخخخخ
اشتراک گذارنده ebrahimmaghsoodi و 5 نفر دیگر
☂☆ sarehh ☆☂
☂☆ sarehh ☆☂
زدن من و دوستان قدیمیم

= زنده ای؟؟؟

= آره زنده ام s29.gifs12.gif


اشتراک گذارنده fmz-mi و 8 نفر دیگر
☂☆ sarehh ☆☂
☂☆ sarehh ☆☂
اشتراک گذارنده fmz-mi و 7 نفر دیگر
☂☆ sarehh ☆☂
☂☆ sarehh ☆☂
اشتراک گذارنده fmz-mi و 6 نفر دیگر
☂☆ sarehh ☆☂
☂☆ sarehh ☆☂


تا وقتی که بچه تونو حموم نکردید
معنی لذت را نمیفهمید
و
تا وقتی پدرو مادرتونو حموم نکردید
معنی غصه رو نمیفهمید


اشتراک گذارنده fmz-mi و 12 نفر دیگر
☂☆ sarehh ☆☂
☂☆ sarehh ☆☂
دریاب که از روح جدا خواهی رفت *** در پرده اسرار فنا خواهی رفت

می نوش ندانی از کجا آمده ای *** خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

هم عجب شعرایی گفته s5.gifاشتراک گذارنده fmz-mi و 9 نفر دیگر
☂☆ sarehh ☆☂
☂☆ sarehh ☆☂
اشتراک گذارنده AmirKazemi و 12 نفر دیگر
☂☆ sarehh ☆☂
☂☆ sarehh ☆☂
همه چی تو این مملکت هی کم میشه نمیدونم چرا پشه اینقد زیاد مبشهs59.gif


اشتراک گذارنده dehatii و 7 نفر دیگر
☂☆ sarehh ☆☂
☂☆ sarehh ☆☂
اشتراک گذارنده AmirKazemi و 8 نفر دیگر