IMG_20170623_005627.jpg 1451901462833428.jpg Screenshot_2015-04-23-20-30-20-1.png _ (۵)._._1.jpg

هروقت یه آدم برات مهم شد... خیلی احتمالشو ب.. [درباره]
❄✿↝سارایی↜✿❄ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ❄✿↝سارایی↜✿❄ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
❄✿↝سارایی↜✿❄
❄✿↝سارایی↜✿❄
اشتراک گذارنده AmirKazemi و 163 نفر دیگر
❄✿↝سارایی↜✿❄
❄✿↝سارایی↜✿❄


اشتراک گذارنده sabermm و 136 نفر دیگر
❄✿↝سارایی↜✿❄
❄✿↝سارایی↜✿❄

دلتنگی هایم را ...
ام که روز وعده ...
درد کبریت سیگار خط لب ...مرد بودم... به میزدم...
به ای در پارک از دور ...
بودن ی ست...!!


اشتراک گذارنده sabermm و 142 نفر دیگر