سنگ فرش

گروه عمومی · 74 کاربر · 4200 پست
هر کی ...هر چی ...از هر جا...دلش میخاد بگه....سرزمینم آزادیست

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:00
ملحق شده اند
1394/01/2 - 21:00
ملحق شده اند
1393/09/15 - 12:59
ملحق شده اند
1393/02/26 - 19:09
ملحق شده اند
1392/12/24 - 05:14
ملحق شده اند
1392/12/22 - 13:45
ملحق شده اند
1392/10/24 - 09:56
ملحق شده اند
1392/10/8 - 17:02
ملحق شده اند
1392/10/1 - 07:36
ملحق شده اند
1392/09/30 - 17:48

ارسال به سنگ فرش

ali yar
ali yar
میتوانی بروی قصه و رویا بشوی
راهی دورترین گوشه دنیا بشوی
منو تو مثل دوتا رود موازی بودیم
منکه مرداب شدم کاش تو دریا بشوی


اشتراک گذارنده zr40 و 2 نفر دیگر
ali yar
ali yar
غم تنهایی به کنار. انچه عقاب را پیر میکند پرواز زاغهای ولگرد است


اشتراک گذارنده zr40 Armita51
یه جورائی...سه تاره ققنوس
یه جورائی...سه تاره ققنوس
میان این تعصب ها، میان جنگ مذهب ها!
یکی افکار زرتشتی، یکی افکار بودایی
یکی پیغمبرش مانی، یکی دینش مسلمانی
یکی در فکر تورات است، یکی هم هست نصرانی!
هزاران دین و مذهب هست، در این دنیای انسانی ...
خدا یکی... ولی... اما... هزاران فکر روحانی ....
رها کردیم خالق را گرفتاران ادیانیم!
تعصب چیست در مذهب؟! مگر نه این که انسانیم!
اگر روح خدا در ماست... خدا گر مفرد و تنهاست ....
ستیز پس برای چیست؟!
برای خود پرستی هاست ...من از عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم
از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم
از آن جشنی که اعضای تنم دارند خوشحالم
ولی از اختلاف مغز و دل با ریش می ترسم
هراسم جنگ بین شعله و کبریت و هیزم نیست
من از سوزاندن اندیشه در آتیش می ترسم
تنم آزاد، اما اعتقادم سست بنیاد است
من از شلاق افکار تهی بر خویش می ترسم
کلام آخر این شعر یک جمله و دیگر هیچ
که هم از نیش و میش و ریش وهم از خویش میترسم...
سیمین بهبهانی
... ادامه


اشتراک گذارنده aliyar و 2 نفر دیگر
یه جورائی...سه تاره ققنوس
یه جورائی...سه تاره ققنوس
هر قدر عقاید کسی احمقانه تر باشد
کمتر باید با او مخالفت کرد.
رومن گاری


اشتراک گذارنده Datam1986 yasi22nice
یه جورائی...سه تاره ققنوس
یه جورائی...سه تاره ققنوس
ببینید حرف زدن چه چیز وحشت ناکی است که بزرگترین احترام برای هر کس
این است که یک دقیقه برایش سکوت کنند.
فریدون تنکابنی


اشتراک گذارنده Datam1986 yasi22nice
یه جورائی...سه تاره ققنوس
یه جورائی...سه تاره ققنوس
چقدر عاقل اند انهایی که در عشق احمق اند.
ویکتور هوگو


اشتراک گذارنده yasi22nice
ali yar
ali yar
نیلوفر آبی در مرداب می روید تا به همه نشان دهد باید در سختی ها شگفتی آفرید.


اشتراک گذارنده zr40 و 3 نفر دیگر
ali yar
ali yar
از برداشتن یک گام بلند نترسید ؛

گاهی از یک فاصله ، یک چاله یا یک مانع ، با دو گام کوتاه نمی توان عبور کرد ...


اشتراک گذارنده zr40 Armita51
ali yar
ali yar
روزهای برفی طولانی ترند ...


برای کودکی که از سوراخ کفشش به زمستان می نگرد !


اشتراک گذارنده zr40 Armita51
ali yar
ali yar
خیلی فرقه بین کسی که تنها مونده وکسی که تنهایی رو انتخاب کرده


اشتراک گذارنده zr40 و 2 نفر دیگر