1411979436302549.png 1411979426325457.png 1411979419952361.png 1411979412792435.png
" Saman " (آفلاين)

من یک مردادیم.....مرداد........ میدانی رفیق .. [درباره]
" Saman " فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : saman7158
نام کامل : " Saman "
امتیاز کاربری : 14045
جنسیت : مرد
متولد 8 مرداد
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:تهران

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

" Saman "
" Saman "
بگذار از تجربه هایم برایت بگویم!!

اگر درد داری...

تحمل کن...

روی هم که تلمبار شد...

دیگر نمیفهمی کدام درد از کجاست!

کم کم خودش بی حس می شود!!!


اشتراک گذارنده mahdis_jbn delaram001
" Saman "
" Saman "
‏اگه تو زندگيتون يكيو دارين كه حتى تو نبودش وقتى يادش ميفتين لبخند مياد رو لبتون، تبريك ميگم شما خوشبختين...


اشتراک گذارنده yalda95
" Saman "
" Saman "
خواهان آنم که ضربان قلبتان

به لبخندهای مکرر تکرار شود

و هر آنچه به دل آرزو دارید

بی بهانه ای از آن شما باشد...


" Saman "
" Saman "
تنهایے تان را با ڪسے
قسمت ڪنید
ڪه سال ها بعد ،
شما را همین گونه ڪه هستید
دوستـــــ بدارد
با موے سپیدتان ،
شیـار زیر چشمتـان
و لرزش دستـــــ و دلتـــانـ ...


" Saman "
" Saman "
ما به این دلیل روی کره ی زمین زندگی می کنیم که از زندگی لذت ببریم

به حرف های کسانی که به شما چیزی غیر از این می گویند گوش ندهید...


" Saman "
" Saman "
انسان بزرگ نمیشود

جز به وسیله ی فڪرش،

شریف نمیشود،

جز به واسطه ی رفتارش،

و قابل احترام نمیگردد

جز به سبب اعمال نیڪش...


" Saman "
" Saman "
" ریا " شغل اول انسان ها...


" Saman "
" Saman "
خدایا

کسی را که قسمت کس دیگریست

سر راهمان قرار نده

تا شب های دلتنگیش برای ما باشد

و روزهای خوشش برای دیگری...


اشتراک گذارنده Makeh1372 mahdis_jbn
" Saman "
" Saman "
از بین آدم های دنیا
فقط و فقط کفایت کنید به آنهایی که حال شما را خوب می کنند، باقی آدم ها را به حال خودشان رها کنید....


اشتراک گذارنده Makeh1372
" Saman "
" Saman "
درود بر کسانے
کہ از پاکیشان
دوستے آغاز مے شود
از صداقتشان دوستے
ادامہ مےیابد و از وفایشان
دوستے پایانے ندارد...


اشتراک گذارنده Makeh1372