سلیم (آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : salim2
نام کامل : سلیم
جنسیت : مرد
32 ساله | 28 / 6 / 1365
شغل : تاجر آهن
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:مازندران
محل تولد : مازندران

بارکد اختصاصی

سلیم
سلیم
نکات جالب ومهم برای رفتار با همسر:
اقای عزیز!
از دستپختش تعریف کن!
نیش او نوشه ناراحت نشو!
دل او را نشکن!
مسخره اش نکن!
حسادت اورا با تحقیر بر نبانگیز!
انگشتان ظریف و صدای نازکش می گویند:
با من ستیز مکن!
هر وقت بهت شک کرد با صداقت و مهربانی مطمنش کن!!!!!!!!!!!

دیدگاه

سلیم
سلیم
نکات جالب و مهم برای رفتار با همسر:
خانوم محترم!
هیچگاه بدون ارایش مقابل شوهرت نشین!
دهانت را مسواک و خوشبو کن!
بدنت هیچ وقت بوی عرق نده!
لباست بوی غذا ندهد!
موقع اشپزی از پیش بند استفاده کن!
قبل از شوهرت چشم بر هم نگذار و پیش از او بیدار شو!
موی تو یکی از دو زیبایی توست ازش مراقبت کن!!!!!!!!!!!

دیدگاه

سلیم
سلیم
شیخی فرمود
مرنج و مرنجان
اخوند عرض کرد
مرنجان راحت است
مرنج را چه کار کنیم؟
شبخ فرمود
خود را کسی ندان!

| دیدگاه

سلیم
سلیم
از حکیمی پرسیدند
چرا از کسی که اذیتت می کند
انتقام نمیگیری؟
با خنده جواب داد
ابا حکیمانه است سگی را که
گازت گرفته گاز بگیری......

| دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m
سلیم
سلیم
هر کودکی با این پیام به دنیا
می اید که خداوند هنوز از
بشر تا امید نشده است.......

| دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m
سلیم
سلیم
دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان
به وجود می اورد
بیان و دروغگویی......

| دیدگاه

اشتراک گذارنده nicefunboy01
سلیم
سلیم
دستم بوی گل می داد
مرا به جرم چیدن گل
محکوم کردند اما هیچکس فکر
نکر شاید من شاخه گلی
کاشته باشم........

| دیدگاه

اشتراک گذارنده nicefunboy01
سلیم
سلیم
زندگی بهشت است برای آنانی که
عاشقانه عشق می ورزند
بی پروا محبت می کنند
وکمتر از دیگران انتظار دارند..........

| دیدگاه

اشتراک گذارنده nicefunboy01
سلیم
سلیم
عشق چیز خطرناک و پیچیده ای است
می تواندآدم عوضی را به یک انسان خوب تبدیل کند
و می تواند آدمی شریف وصادق را تا
پایین ترین درجات انسانی نزول دهد............

| دیدگاه

اشتراک گذارنده nicefunboy01
سلیم
سلیم
سر بر شانه خدا بگذارید تاقصه عشق را چنان
زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی نه از بهشت به رقص درایی....
قصه عشق انسان بودن ماست
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست سرت را بالا بگیرو بخند
چون فهمیدن احسای کار هر آدمی نیست..............

| دیدگاه

اشتراک گذارنده nicefunboy01 Horamtanha