photo_2018-02-22_09-42-40.jpg photo_2018-02-16_21-06-33.jpg photo_2018-02-15_22-26-46.jpg photo_2018-02-14_17-51-18.jpg
sajjad (آفلاين)

sajjad فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : sajjad77kh
نام کامل : sajjad
امتیاز کاربری : 2610
جنسیت : مرد
شغل : آبیاری گیاهان دریایی
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:فارس
محل تولد : فارس

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

sajjad
sajjad
از خط پایان زندگی،

همه عبور میکنند...

اما معدود افرادی هستند

که جایزه میگیرند...

انقدر خوب زندگی کنید که در انتها جایزه برای شما باشد
photo_2018-02-22_09-42-40.jpg


اشتراک گذارنده reza531 ava0901
sajjad
sajjad
وقتی
یه چیز زیبا توی کسی دیدی
حتما بهش بگو ؛شاید واسه تو یه ثانیه طول بکشه
اما برای اون میتونه یه عمر باقی بمونه...
photo_2018-02-16_21-06-33.jpg


اشتراک گذارنده reza531 و 4 نفر دیگر
sajjad
sajjad
به دنبال خوشبختى، همان جايى
كه گمش كردى نگرد!
photo_2018-02-15_22-26-46.jpg


اشتراک گذارنده reza531 و 2 نفر دیگر
sajjad
sajjad
من و عشق و دل دیوانه
بساطی داریم

عقل هی فلسفه می بافد و
ما می خندیم

وحشی_بافقی
photo_2018-02-14_17-51-18.jpg


اشتراک گذارنده reza531 و 7 نفر دیگر
sajjad
sajjad
میلیونها درخت
درسراسر جهان
توسط سنجابهایی کاشته شدند
که دانه هایی را خاک کردند
وجای آن را فراموش کردند!

خوبی کن و فراموش کن
روزی رشد خواهد کرد..
photo_2018-02-13_19-19-42.jpg


اشتراک گذارنده reza531 و 3 نفر دیگر
sajjad
sajjad
مشکلات
مانند ماشین لباسشویی هستند،

پیچ وتاب می دهند، می چرخانند
و ما را به اطراف می کوبند.

اما در نهایت،
تمیزتر، درخشان تر وبهتر از قبل
خارج می شویم
photo_2018-02-12_21-48-11.jpg


اشتراک گذارنده reza531 و 7 نفر دیگر
sajjad
sajjad
شاد بودن بی هیچ دلیلی را تمرین کنیم

تا در آن استاد شویم

همان گونه که در غمگین بودن بدون دلیل به مهارت رسیده ایم
photo_2018-02-11_23-59-24.jpg


اشتراک گذارنده reza531 و 6 نفر دیگر
sajjad
sajjad
عملی اگر كاشتید،
عادتی درو خواهید كرد.
عادتی اگر كاشتید،
اخلاقی درو خواهید كرد.
اخلاقی اگر كاشتید،
سرنوشتی درو خواهید كرد.
photo_2018-01-27_10-32-19.jpg


اشتراک گذارنده reza531 و 6 نفر دیگر
sajjad
sajjad
ﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰ ﺳـﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ؛
ﺯﻧـﺪﮔــﯽ
ﻋﺸــﻖ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ
ﻋـﺎﺩﺕ ﮐــﺮﺩﻥ
ﺭﻓﺘــﻦ
ﺁﻣــﺪﻥ ..
ﺍﻣــﺎ ﭼﯿــﺰﯼ ﮐـﻪ ﺳــــــﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ ،
ﺑـﺎﻭﺭ ﺍﯾـﻦ ﺳـﺎﺩﻩ ﺑـﻮﺩﻥﻫـﺎﺳﺖ !
photo_2018-01-27_10-29-35.jpg


اشتراک گذارنده reza531 و 5 نفر دیگر
sajjad
sajjad
ﺩﻭ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺷﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﺍﻭﻟﯽ: «ﺩﯾﺸﺐ، ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ. ﺗﻮ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ؟»
ﺩﻭﻣﯽ: «ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮﺩ. ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎﻡ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺭﻓﺖ و افتاد رو تخت ﻭ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ. ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮔﺬﺷﺖ؟»
ﺍﻭﻟﯽ: «ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ. ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻟﺒﺎﺳﺎﺗﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻦ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﺎﻡ. ﺷﺎﻡ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ.»
از قرار، همسران این دو خانم نیز همکار هم بودند و داشتند درباره دیشب صحبت می‌کردند.
ﺷﻮﻫﺮ ﺍﻭﻟﯽ: «ﺩﯾﺮﻭﺯﺕ ﭼﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮔﺬﺷﺖ؟»
ﺷﻮﻫﺮ ﺩﻭﻣﯽ: «ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﺎﻡ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺷﺎﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻡ. ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩ؟»
ﺷﻮﻫﺮ ﺍﻭﻟﯽ: «ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ، ﺑﺮﻕ ﺭﻭ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺸﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﺎﻡ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ. ﺷﺎﻡ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺮﻭﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ. ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻢ.»

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺻﻞ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﯿﻪ، ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ. برداشت، نحوه برخورد و ﺷﮑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻤﻪ!


اشتراک گذارنده reza531 و 6 نفر دیگر