????? ?????? 1462697523697532_orig.png ???? 1448974043777505_orig.jpg
elmira (آفلاين)

elmira فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط elmira قادر به مشاهده مشخصات او هستند
elmira
elmira
بیسته بیستتتتتتتتتتتتتتتتت
????? ??????


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 6 نفر دیگر
elmira
elmira
احتیاط کنید ... در گوشتان نخوانند حقوق زن و شما را به فاحشه ای غربی تبدیل کنند ! ❀‿︵‿︵ ❀‿︵‿︵ ❀‿︵‿︵ ❀‿︵‿︵ ❀‿︵‿︵ ❀‿︵‿︵ ❀
فاجعه یعنی ...
یعنی اینکه از هر سه کودک متولد شده در آمریکا و اروپا یکی پدر ندارد !
دوست پسر دارد!
یعنی مادرش با دوست پسرش رابطه داشته
والان یه حرومزاده رو دستش مونده بدون پدر!!!

فاجعه یعنی ...
یعنی دخترانی 17 ساله که در آمریکا مادر میشوند، بدون پدر!

فاجعه یعنی ..
یعنی اینکه اکنون دختران ما هم دوست دارند خود را شبیه آنها ببینند
با موهایی طلایی و چشمانی سبز.
چشمانی آبی که لعن شده ! نمیدانند پشت آن چشمان و ظاهر هزار بدبختیست ...
هنوز زنانی که به اسم زنان نژاد اعراب با چشمانی مشکی و مویی خرمایی یا
مشکی معروفند ، قدر خود را نمیدانند ...
نمیدانند که این مشخصه های ظاهری، فقط مشخصه ی ظاهرییست نه خوشبختی!

فاجعه یعنی ...
یعنی به اسم حقوق زن ، آنها را مورد تجاوز هر روزه قرار بدی ...
آنها را عروسکی برای هوسرانی خود کنی !
حقوق زن چیست ؟
واژه ایست سنگین که غربی ها از آن برای جبران کمبود های فرهنگ ضعیف خود ساخته اند و به زن شرقی قالب کرده اند ،
این واژه امروزه از نظر زنهای غربی که در مهد حقوق زن زندگی میکنند مسخره است !! این حقوق زن مال خودتان ، ما را هر روز مورد تجاوز قرار ندید ،
بیایید برای بچه هایتان پدری کنید ...
حقوق زن یعنی که زن را برهنه کنید و عکسش را روی جلد مجله ها بزنید ...

فاجعه یعنی ...
یعنی اینکه دختران ما نیز امروز فریاد میزنند که حقوق زن میخواهند !!!
نمیدانند این واژه به اصطلاح زیبا وقتی بیاید چه چیزهایی میروند ...
آن وقت است که حرمت زن شکسته میشه
و زنها باید مثل مردها در دعوا ها چاقو بخورند،
دعوا کنند و کتک کاری کنند، تو مشاغل سخت کار کنند و ....و....و....و....
گوووول واژه های ساخت آمریکا رو نخورید ...
دموکراسی هم زیبا بود ، اما همین واژه ی زیبا امروز بوی خون میدهد ...
به اسم دموکراسی هر کجا که اراده کنند خونریزی راه میاندازند .

احتیاط کنید ... در گوشتان نخوانند حقوق زن و شما را به فاحشه ای غربی تبدیل کنند....
... ادامه
1462697523697532_orig.png


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 2 نفر دیگر
elmira
elmira
ﻣﻦ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ، ﺗﻮ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ !
ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﺗﻮ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﻮﺍﺭﯼ
ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺁﺯﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ !
ﺍﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ؛
ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﯿﺮ.
ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺭﻭﺡﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻧﻔﺲﺍﺕ ﺭﺍ.
ﻣﻦ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺩﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﻧﯽ ﺭﺍ
‏( ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﺤﺮﻭﻣﯽ .(!
ﻣﻦ ﺭﺿﺎﯼ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺿﺎﯼ ﺍﻻﻩ ﺭﺍ.
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ؛ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻪﺍﻡ!
ﻣﻌﺒﻮﺩ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕﺍﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﺳﺖ.
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺭﺿﺎﯼ ﻣﻌﺸﻮﻕ ، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ..
... ادامه
????


elmira
elmira
دختر باس وقتی AROOS میشه
باشه MALOOS
نه اینکه LOOSباشه
صورتش پره جای BOOS باشه
دختر باس SHAKH باشه
نه اینکه DUFFباشه
اونم فقط واس SHUHARESH
نه دوست پسرهDAR b DARESH
دختر باس ANTIKباشه
اهل کارای ROMANTIKباشه
دختر باس عینهو LASTIKباشه
نه واس خاطره LAS با هرناکسی TIKباشه
دختر باس همه خوبی هاشو واس شوهرش GOLCHIN کنه
نه اینکه با یهMUCHIN ابروهای شوهره رو CHIN KONE
هه he!!!!!!!!!!!!!!!!!
دختر باس NICEباشه
نه اینکه هر جایی وASOPASباشه
دختر باس یه نمه FUN باشه
فقط واس شوهرش گوشیش ONباشه
لوپه کلام دختر باس KHANOOM باشه!!!!!!!!!!!!!
یعنی فقط حق داره تنهایی با شوهرش تو یه ROOM باشه!!!!!!!!!!
به این نمیگن KHAAAAAAS
به این میگن مخالفه
سرسختهLAAAAAAAAS
پس همچین دختری
پرچمشBALAAAAAAAS
... ادامه


اشتراک گذارنده farid- ninaash
elmira
elmira
اشتراک گذارنده farid- alizare_
elmira
elmira
اشتراک گذارنده farid- alizare_
elmira
elmira
اشتراک گذارنده tina_khotani
elmira
elmira
بدون شرح........
1448118089827418_orig.jpg


اشتراک گذارنده najmeh64 و 3 نفر دیگر
elmira
elmira
محرمه ....
شب های ماتمه

شب اول همه خادم
شب کوفه. شب مسلم
شب دوم دلا خونه
صدا زنگ. کاروونه
شب سوم شبه ناله
شب روضه ی سه ساله
چهارمین شب مثه دُره. شب چهارم شبه حره
حی عَلَی الَعزاء. حی علی البُکاء
فی ماتم الحسین. مظلوم کربلا
شب پنجم شده مرسوم
شب عبدلله معصوم
شیشمین شب. یاد قاسم
نمونه یک. تن سالم

شب هفتم شبه ابه
شب اصغر ربابه
شب هشتم شده پر پر

ارباً اربا علی اکبر. ارباً اربا علی اکبر
حی عَلَی الَعزاء. حی علی البُکاء
فی ماتم الحسین. مظلوم کربلا

نهمین شب شب سقا
علمو ....
مشکو .....
یه دریا
دهمین شب دلا بی تاب
شب عاشورای ارباب
شب یازدهم اسارت
خیمه ها میره به غارت.....
... ادامه
????


اشتراک گذارنده NARIYA و 3 نفر دیگر