photo_2016_10_26_09_28_46.jpg photo_2018-04-08_10-57-37.jpg engineers-Da_1395672839.jpg photo_2018-02-24_21-46-08.jpg

من ترکم وبه ترک بودنم افتخار میکنم [درباره]
سعید....خنده بازار** فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط سعید....خنده بازار** قادر به مشاهده مشخصات او هستند
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
دوستان لطفا نظر بدن نطرتون درمورد اسم یسنا چیه؟خوبه بده؟؟

دیدگاه

سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
یه اسم دختر بگین لطفا؟؟؟؟؟که هم قشنگ باشه ومهم معنیش خوب باشه وهم جدید باشه

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi fmz-mi
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
کیابیدارن......؟،؟؟؟

| دیدگاه

اشتراک گذارنده nastaran-tavakoli-76
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
دوستم گفت جدی پول میدین عینک آفتابی میخرین؟

من با شماره چشم هفت به بابام میگم پول بده عینک طبی بخرم،

میگه پسرم این دنیا ارزش دیدن ندار


سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
غمگینم مثله پدر زنه آیندم

که مــجبوره منو به دامادی قــبول کنه


اشتراک گذارنده fmz-mi
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
سلام به همگی خوبین؟؟؟؟

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi AmirKazemi
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
سلام به همگییییییییییییییییییییییییی خوبین؟؟؟نماز وروزه هاتون قبول....................


اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
بعد از تجـاوز ناظم مدرسه به دانش آموزان در تهران

پدر :کجایی؟؟
پسر : دارم با دوستام عرق میخورم
پدر : خدا روشکر خیالم راحت شد فکر کردم رفتی مدرسه


اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﺎﻋﺖ ۱۲ ﺷﺐ ﺍﻭﻣﺪ ﭼﺖ


ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﮐﻼﺱ ﻭ ﺷﯿﮏ ﺗﺎ ٤ ﺻﺒﺢ
ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﮔﭗ ﺯﺩﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺏ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻻﻥ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻡروپوش سفیدم رو بپوشم و برم ﺳﺮﮐﺎﺭ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧﺎﺯ ﻭ ﻋﺸﻘﻮﻟﯽ ﮔﻔﺖ : ﺩﮐﺘﺮ ﺷﯿﻔﺘﯽ؟؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ﺷﺎﻃﺮﻡ!!!
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺑﻼﮐﻢ ﮐﺮﺩ ...
ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﺷﺪﻩ


اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر