photo_2016_10_26_09_28_46.jpg photo_2018-04-08_10-57-37.jpg engineers-Da_1395672839.jpg photo_2018-02-24_21-46-08.jpg

من ترکم وبه ترک بودنم افتخار میکنم [درباره]
سعید....خنده بازار** فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط سعید....خنده بازار** قادر به مشاهده مشخصات او هستند
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
اشتراک گذارنده Makeh1372 و 2 نفر دیگر
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
سرگرمی ام شده گرفتنِ فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!


اشتراک گذارنده Makeh1372 behnosh59
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
پسره پست گذاشته : بعد از رفتن تو مثل فرهاد شدم در حسرت چشمان لیلی !

والا تا جاییکه من میدونم فرهاد عاشق شیرین بود نه لیلی !

نمیگم عاشق نشید ولی خواهشا وقتی شکست عشقی می خورید

قبل پست گذاشتن یه نگاهی به کتاب ادبیاتتون بندازید …


اشتراک گذارنده behnosh59
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍی ﺍﺯ سینگلی ﺭﺳﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺰنم

ﺑﻮﻕ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﻓﺤﺶ ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﻴﺎﺩ ﺫﻭﻕ ﻣﻴﻜﻨﻢ !


اشتراک گذارنده behnosh59
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻔﺖ :

ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻨﺪﻩ ، ﯾﻪ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ !


اشتراک گذارنده behnosh59
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
یه لحظه تصور کن مخاطب خاص منی !
. . . . . . . دیدی چه لذتی داره لامصب؟!
برو دیگه پررو نشو فقط همون یه لحظه بود


سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
عایا از پستای من خسته شده اید؟
گزینه1_ نه عشقم
2_ نه گلم
3_ نه عمرم


اشتراک گذارنده behnosh59
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
بابام داشت نماز میخوند یهو داد زد: الله اکبر، الله اکبر
دویدم گفتم چیه بابا در میزنن؟
الله اکبر
.
گوشیت زنگ خورد؟
الله اکبر
.
مهرت گم شد؟
الله اکبر
.
کسی طوریش شده؟
الله اکبر
.
بو سوختنی میاد؟
الله اکبر
.
جک جونور دیدی؟
الله اکبر
.
گفتم خب بابا یکم راهنمایی کن..!!
با عصبانیت داد زد:
الله اکبر...
(دستشم به نشونه ی خاک بر سرت تکون داد)
بعد که نمازش تموم شد گفت:خاک توسر نفهمت یه ساعته دارم میگم نزن یه کانال دیگه دارم اخبار گوش میدم
... ادامه


اشتراک گذارنده behnosh59
سعید....خنده بازار**
سعید....خنده بازار**
دختره گوشیشو آورده بفروشه
میگم خانوم گوشیتون کارتن داره ؟؟
میگه :
.
.
.
.
کارتن ن ولی فیلم زیاد داره|||
همه با هم
یار دبستانی من...‌