photo_2016-04-09_06-38-14.jpg photo_2016-04-09_06-35-15.jpg Scenic-beautiful-starry-night-sky-astronomy-astronomical-photography-photo-3pide-6.jpg Scenic-beautiful-starry-night-sky-astronomy-astronomical-photography-photo-3pide-35.jpg
S_Saeed_S (آفلاين)

هر طوری که شما فکر کنید همون درسته [درباره]
S_Saeed_S فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : saeed_moftakhari
نام کامل : S_Saeed_S
امتیاز کاربری : 6721
جنسیت : مرد
متولد 11 آبان
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:تهران
محل تولد : تهران

موسیقی پروفایل

بارکد اختصاصی

S_Saeed_S
S_Saeed_S
اشتراک گذارنده fmz-mi و 7 نفر دیگر
S_Saeed_S
S_Saeed_S
به جای برنامه ریزی های

دوباره و دوباره ...


برای یکبــار هم که شده ؛

انجامــش بِده


اشتراک گذارنده ava0901 و 8 نفر دیگر
S_Saeed_S
S_Saeed_S
اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد،

قطعا موفق خواهید شداشتراک گذارنده ava0901 و 7 نفر دیگر
S_Saeed_S
S_Saeed_S
اشتباهاتم را دوست دارم ...

آنها همان تصمیماتی هستند که خودم گرفته ام

و نتیجه اش را هر چه باشد می پذیرم

اشتباهاتم را گردن کسی نمی اندازم

می پذیرم که انسانم و اشتباه می کنم

نه فرشته ام و نه شیطان!

تا زنده ام برای انتخاب راه درست فرصت هست

وقتی زمین می خورم، بلند می شوم خودم را می تکان و ادامه می دهم

اشتباهاتم را دوست دارم ...

آنها حباب شیشه ای غرورم را می شکنند ...

هر زمان به اشتباهاتم پی برده ام ... بزرگتر شده ام

آنها گران ترین تجربه هایم هستند، چرا که برایشان هزینه گزافی پرداخته ام ...

تلاش می کنم اشتباهاتم را تکرار نکنم تا عمرم را برای تجربه های تکراری نگذرانم ...

آزموده را آزمودن خطاست ...

کمک کن اشتباهاتم به عادت و عادتم به رفتار تبدیل نشود ...

کمکم کن به جای بیشتر اشتباه کردن از اشتباهات دیگران بیاموزم ...

بیاموزم و عمل کنم ...
... ادامه


اشتراک گذارنده ava0901 و 8 نفر دیگر
S_Saeed_S
S_Saeed_S
ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با ما موافق هستند

اما

زمانی رشد می کنیم که با کسانی که با ما اختلاف نظر دارند هستیم ...


اشتراک گذارنده ava0901 و 7 نفر دیگر
S_Saeed_S
S_Saeed_S
آنکه از دست روزگار به خشم می آید ، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است

اشتراک گذارنده ava0901 و 5 نفر دیگر
S_Saeed_S
S_Saeed_S
اشتراک گذارنده ava0901 و 5 نفر دیگر
S_Saeed_S
S_Saeed_S
توصیفات یک ژیروسکوپ وسیله ای است که سرعت زاویه ای پرنده را سنس (اندازه گیری) می کند و این وسیله در حقیقت قلب سیستم اندازه گیری ناوبری اینرسی که اصلاحا به آن IMU می گویند ،است
photo_2016-04-09_06-35-15.jpg


اشتراک گذارنده ava0901 و 5 نفر دیگر
S_Saeed_S
S_Saeed_S
چه جمع عاشقانه ای ست

هر شب!

حضور من و خیالت

در کنار آتشی که در درونم به پاست.


اشتراک گذارنده ava0901 و 7 نفر دیگر
S_Saeed_S
S_Saeed_S
شهامت می‌خواهد

دوست داشتنِ کسی که

هیچ وقت

هیچ زمان

سهم تو نخواهد شد…


اشتراک گذارنده saba1359 و 6 نفر دیگر