1_ramazan95-1.jpg images-2.jpeg images-3.jpeg thumb_HamMihan-201524447721112251041471173374.9771.jpg
paradis (آفلاين)

paradis فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط paradis قادر به مشاهده مشخصات او هستند
paradis
paradis
اگـر کـسی را دوسـت داری،
هـوایش را داشـتـه باش
امـا اگر بـرای پر کـردن تـنهایی خود،
او را مـیخواهی!
هـوایی اش نکن ..!
شـاید دیـگر
بــه هـیچ هـوایی غـیر تـو عـادت نـکـند …

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi
paradis
paradis
کاست رو نسلی گوش داد که صبر داشت و هِی زرت زرت تِرَک عوض نمیکرد.

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi
paradis
paradis
فرد قوی کسی نیست که هرگز گریه نمیکند
فرد قوی کسی است که گریه میکند
اشک هایش را خودش پاک میکند
دوباره می ایستد
و دوباره برای آنچه می خواهد می جنگد

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi
paradis
paradis
حکایت ما آدم ها …
حکایت کفشاییه که …
اگه جفت نباشند …
هر کدومشون …
هر چقدر شیک باشند …
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه …
لنگه به لنگه اند …
کاش …
خدا وقتی آدم ها رو می آفرید …
جفت هر کس رو باهاش می آفرید …
تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها …
به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند …
... ادامه

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi Makeh1372
paradis
paradis
از آدم های پر توقع فاصله بگیر
.
اینها مقیاست را به هم میزنند
.
و حرمت مهرت را می شکنند
.
چون آنها حافظه ضعیفی دارند
.
خوبی ها را زود فراموش میکنند…

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi
paradis
paradis
حواست به اونی باشه که حواسش بهت هست نه اونی که جز تو حواسش به همه هست.
.
.
یه سریا هم هستن که وجود دارن اما وجودشو ندارن.

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
paradis
paradis
من خود را از روی تعداد موانعی که در مسیرم قرار گفته است معنی نمی کنم؛
من خود را از شجاعتی که پیدا کرده ام تا هدفهای تازه ام را با جدیت دنبال کنم معنی میکنم…
من خود را از روی تعداد ناامیدی هایی که با آنها موجه شده ام معنی نمی کنم؛
من خود را از روی بخشش و ایمانی که برای آغاز دوباره پیدا کرده ام معنی می کنم…
من خود را از روی اینکه یک رابطه چقدر بطول انجامیده است معنی نمی کنم؛
من خود را از مقداری که تا کنون عشق ورزیده ام و خواهم ورزید معنی میکنم…
من خود را از روی دفعاتی که زمین خورده ام معنی نمی کنم؛
من خود را از روی دفعاتی که روی پای خود ایستاده ام و مبارزه کرده ام معنی می کنم…
من درد خود نیستم…
من گذشته ام نیستم…
من آنی هستم که از آتش برخواسته است

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
paradis
paradis
زیبا بودن فراتر از آن است که چه تعداد پسر را مجذوب تماشای خود کنید، یا
چه میزان آرایش داشته باشید. زیبا بودن این است که برای چه زندگی میکنید، و
معنای شما چیست. زیبایی، قلب شما است و آنچه که باعث خاص شدن شما میگردد.
زیبایی همان خصوصیات کوچکی است که هویت شما را تشکیل می دهد. زیبایی یعنی
مبارزه با مشکلات، و زندگی کردن صادقانه در مسیر فکر. زیبایی این است!

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
paradis
paradis
عشق یک چرخه است:
وقتی عاشق می شوید، صدمه می بینید.
وقتی صدمه می بینید، متنفر می شوید.
وقتی متنفر می شوید، سعی می کنید فراموش کنید.
وقتی سعی می کنید فراموش کنید، دل تنگ می شوید.
وقتی دل تنگ می شوید…
در نهایت دوباره عاشق می شوید.

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
paradis
paradis
زمانی فرا می رسد که مجبور می شوید
بگذارید کسی برود و دیگر با او ارتباطی نداشته باشید. اگر کسی شما را در
زندگیش بخواهد راهی پیدا میکند تا شما را در آن بگنجاند. باید فراموشش کنید
و این حقیقت را بپذیرید که آنگونه که شما دوستش داشتید، او نداشت و
بگذارید به آرامی از زندگیتان برود. گاهی اوقات رفتن آسان تر از ماندن است.
ما تا قبل از اینکه کسی را فراموش کنیم تصور میکنیم که کار سختی است. اما
وقتی فراموش میکنیم به خود می گوییم که چرا زودتر ترکش نکردیم.

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر