1_ramazan95-1.jpg images-2.jpeg images-3.jpeg thumb_HamMihan-201524447721112251041471173374.9771.jpg
paradis (آفلاين)

paradis فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط paradis قادر به مشاهده مشخصات او هستند
paradis
paradis
سلام صبح همگان بخیرو خوشی

دیدگاه

paradis
paradis
متنفر که شدی. متنفر بمان,چون زمانی که از کسی تنفر پیدا کردی.
مطمئن باش لایق همان حس است نه بیشتر

دیدگاه

paradis
paradis
فهمیدم که نفرت هم مثل دیگر احساسات.مثل عشق, قیمت دارد..!تنفر را هم نباید خرج هرکسی کرد

| دیدگاه

paradis
paradis
همراه لک لکی زیبا آمدم
اما حیف لالایی شب هایم را جغدها خواندند
برای عشق آمدم اما حیف تنفر را زودتر از هر چیز آموختم

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 Hana1364
paradis
paradis
سلام

صبح بهاریتون بخیرو خوشی

دیدگاه

اشتراک گذارنده mahshid3
paradis
paradis
تنها زمانی که احساس کردم واقعا خوشبختم.. لحظه ی بود که هیچ کس صدای فرهادهایم را نمیشنید...
منم تا تونستم فریاد زدم

| دیدگاه

paradis
paradis
دلشکسته که باشی ساده ترین حرفا اشکت را درمیارن

دیدگاه

اشتراک گذارنده hadi-ka naser6863
paradis
paradis
یادتونه توی کلاس تخته پاک کن رو خیس میکردیم میکشیدیم روی تخته
فکر میکردیم خیلی تمیز شده..
بعد خشک شدن تازه میفهمیدیم چه گندی زدیم

الان...

همین حس رو نسبت به زندگیم دارم!!!!

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863
paradis
paradis
به بازار سیاه رفتم

برای خرید عشق

اما...

در ابتدای ورودم روی کاغذی خواندم..
در غرفه هوسبازان عشق را به حراج گذاشتن..
به قیمت نابودی پاکبازان

دیدگاه

paradis
paradis
دیگر بانوی هیچ قصه ی نمیشوم....


که این بانو خود قصه ها دارد

| دیدگاه